นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

Hands8Sep19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Hands มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Hands
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 กันยายน 2562 00:37   แก้ไข: 09 กันยายน 2562 00:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Change8Sep19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Change มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): change
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 กันยายน 2562 00:35   แก้ไข: 09 กันยายน 2562 00:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

KM2562-7.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
km2563-7 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): km2563-7
โดย JeAwJuNg^.^   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 กันยายน 2562 14:08   แก้ไข: 05 กันยายน 2562 14:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

KM2562-6.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
km2563-6 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): km2563-6
โดย JeAwJuNg^.^   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 กันยายน 2562 14:08   แก้ไข: 05 กันยายน 2562 14:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

KM2562-5.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
km2563-5 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): km2563-5
โดย JeAwJuNg^.^   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 กันยายน 2562 14:07   แก้ไข: 05 กันยายน 2562 14:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

KM2562-4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
km2563-4 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): km2563-4
โดย JeAwJuNg^.^   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 กันยายน 2562 14:07   แก้ไข: 05 กันยายน 2562 14:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

KM2562-3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
km2563-3 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): km2563-3
โดย JeAwJuNg^.^   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 กันยายน 2562 14:07   แก้ไข: 05 กันยายน 2562 14:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

KM2562-2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
km2563-2 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): km2563-2
โดย JeAwJuNg^.^   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 กันยายน 2562 14:06   แก้ไข: 05 กันยายน 2562 14:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Version24Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Version มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Version
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 สิงหาคม 2562 17:24   แก้ไข: 24 สิงหาคม 2562 17:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Time24Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Time มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): time
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 สิงหาคม 2562 17:24   แก้ไข: 24 สิงหาคม 2562 17:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]