นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wilailuk Chaisan
Ico64
Wilailuk Chaisan
Customer Support
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

Ico64_9_noautoattachfile
Ico64_8_setvalue
Ico64_7_editdwordbefore
Ico64_6_maxattachmentmenuitems
Ico64_5_createsetting
Ico64_4_regdisplaymailsetting
Ico64_3_shortregistryeditor
Ico64_2_clickregistryeditor
Ico64_1_registryeditor
Ico64_0_attachfilebefore