นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wilailuk Chaisan
Ico64
Wilailuk Chaisan
Customer Support
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

Page Visits: 372
comment: 1

9_NoAutoAttachFile.jpg


9_NoAutoAttachFile
File Address:
By Wilailuk Chaisan   PermaLink
created: 20 August 2020 09:44   Modified: 20 August 2020 09:44 [ Report Abuse ]
Flowers
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Files By This User

comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.220.231.235
Message:  
Load Editor
   
Cancel or