นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ที่ได้รับความเห็นล่าสุด

screenshot_001.png (2)

File Address:
share asset backup 2013/03/19 more »
Tag: backup  share.psu.ac.th  assets
By นาย ฉัตรชัย จันทร์พริ้ม   PermaLink
created: 19 March 2013 17:31   Modified: 19 March 2013 17:31 [ Report Abuse ]

FLVMerge.zip (5)

File Address:
โปรแกรม FLVmerge พร้่อมคู่มือ more »
Tag: คณะวิศวกรรมศาสตร์
By Hi Dev   PermaLink
created: 03 October 2008 15:04   Modified: 31 May 2011 16:19 [ Report Abuse ]

ple02.jpg (1)

File Address:
พ่อแม่แก่เฒ่า more »
Tag: พ่อแม่แก่เฒ่า
By @applesk@   PermaLink
created: 06 December 2007 16:34   Modified: 31 May 2011 14:45 [ Report Abuse ]

dogs025re.jpg (1)

File Address:
บอนสี more »
Tag: บอนสี
By Bravo1   PermaLink
created: 03 May 2012 16:06   Modified: 03 May 2012 16:06 [ Report Abuse ]

photo-Jay.JPG (1)

File Address:
เทศกาลเจ more »
Tag: เจ
By Thaniya KAOSOL   PermaLink
created: 13 October 2012 10:36   Modified: 13 October 2012 11:01 [ Report Abuse ]

family2.jpg (1)

File Address:
family more »
Tag: บ้าน
By เมตตา   PermaLink
created: 14 January 2013 21:57   Modified: 14 January 2013 21:58 [ Report Abuse ]

papier80.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
พื้นหลัง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): พื้นหลัง
โดย รัตติยา เขียวแป้น   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 ธันวาคม 2550 14:03   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

S5000016.JPG (4)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
บ้านในฝัน ก่อนถึงปาย มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): บ้านในฝัน
โดย คนธรรมดา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 04 พฤศจิกายน 2550 17:15   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

2-gift.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ของขวัญ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย DaDa   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 ธันวาคม 2551 16:00   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 16:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

floral-wallpaper-03-1600x1200.jpg (3)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
รูปภาพพื้นหลัง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): พื้นหลังสีเขียว
โดย YaDaMoN   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 02 กุมภาพันธ์ 2553 15:17   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 18:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]