นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ที่ได้รับความเห็นล่าสุด

Thai_Airway.doc (1)

File Address:
Complaint Letter to Thai Airway more »
Tag: Complaint Letter  Thai Airway  Loss Luggage
By ALPHA 12   PermaLink
created: 31 January 2012 16:46   Modified: 31 January 2012 16:46 [ Report Abuse ]

DonkeyCartoon2.jpg (1)

File Address:
donkey more »

helmet1.jpg (1)

File Address:
รณรงค์สวมหมวกกันน๊อค1 more »

totalphenoliccompound.JPG (1)

File Address:
total phenolic compound more »

chloresterolinfood.JPG (1)

File Address:
คลอเรสเตอรอลในอาหาร more »

Monly11072013_1.jpg (1)

File Address:
ยารักษา แก้อาการ "คัน" more »
Tag: มอนลี่
By Monly   PermaLink
created: 11 July 2013 17:10   Modified: 11 July 2013 17:10 [ Report Abuse ]

P5180104.JPG (1)

File Address:
คล้ายๆ ลูกกวาดเคลือบน้ำตาลรูปทรงแนววินเทจ more »
Tag: งานเกษตร เมือง Novi Sad
By พี่น้อง   PermaLink
created: 05 June 2013 10:10   Modified: 05 June 2013 10:10 [ Report Abuse ]

P5180121.JPG (1)

File Address:
พาเหรดพิธีเปิด more »
Tag: งานเกษตร เมือง Novi Sad
By พี่น้อง   PermaLink
created: 05 June 2013 10:20   Modified: 05 June 2013 10:20 [ Report Abuse ]

P5180114.JPG (1)

File Address:
พ่อพันธ์น้ำหนัก 1,200 กว่ากิโล more »
Tag: งานเกษตร เมือง Novi Sad
By พี่น้อง   PermaLink
created: 05 June 2013 10:15   Modified: 05 June 2013 10:15 [ Report Abuse ]

P5180122.JPG (1)

File Address:
สัญญลักษณ์ของงาน เป็นม้ากระโจน 2 ตัว หมายถึงใช้ในการลากเกวียนเกษตรกรรม more »
Tag: งานเกษตร Novi Sad
By พี่น้อง   PermaLink
created: 05 June 2013 09:47   Modified: 05 June 2013 09:47 [ Report Abuse ]