นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ที่ได้รับความเห็นล่าสุด

Phayam_Island2.jpg (2)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ภาพบรรยากาศรีสอร์ทแห่งใหม่ที่ชื่นชอบ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ระนอง  เกาะพยาม
โดย คนทำGIS   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 10 มีนาคม 2551 08:12   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 15:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

IMG_4278_resize.JPG (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
รูป มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): รูป
โดย Kon1Kon   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 06 กุมภาพันธ์ 2551 21:40   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 15:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

sharePSU2.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
รูปพระบิดา มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): รูปพระบิดา
โดย ฮ้อม...หอม   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 12 มีนาคม 2551 14:28   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 15:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

sharePSU2.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
รูปพระบิดา มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): รูปพระบิดา
โดย กว้าง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 12 มีนาคม 2551 14:28   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 15:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

อาการ_Computer_Vision_Syndrome.ppt (2)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
อาการ Computer Vision Syndrome (CVS) มีต่อ »

4.1.4.pdf (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
กพร 51 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กพร 51  ประกันคุณภาพ
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 03 มีนาคม 2551 11:09   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 15:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

server.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
"ชีวิตที่ต้องเดินด้วยสายเคเบิล" มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): network  opensource  อินเตอร์เน็ต  เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย PK CC   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 03 มีนาคม 2551 13:32   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 15:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

phatongmuniczoom.jpg (2)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศสีตลาดทุ่งลุง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ตลาดทุ่งลุง  ภาพถ่ายทางอากาศ  แผนที่
โดย คนทำGIS   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 มกราคม 2551 08:47   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 15:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

NamDinh5106f.jpg (2)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
เยี่ยมชมโรงเพาะเลี้ยงเห็ด มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): nam dinh  study tour  เพาะเลี้ยงเห็ด
โดย คนทำGIS   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 11 กุมภาพันธ์ 2551 10:49   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 15:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]