นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ที่ได้รับความเห็นล่าสุด

HOYA1.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
โฮย่า มีต่อ »

PrakhawTemple.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
วัดพระแก้ว มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): วัด
โดย เสกสรร   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 12 กันยายน 2554 13:42   แก้ไข: 12 กันยายน 2554 13:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

pic09072_resize.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
กุหลาบ มีต่อ »

btf4.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สวนผีเสื้อ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย ศรีนรา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 กันยายน 2554 21:11   แก้ไข: 09 กันยายน 2554 21:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

btf2.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สวนผีเสื้อ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย ศรีนรา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 กันยายน 2554 21:10   แก้ไข: 09 กันยายน 2554 21:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

rubber14.JPG (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สกยในงานเกษตรภาคใต้ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย ศรีนรา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 กันยายน 2554 20:45   แก้ไข: 08 กันยายน 2554 20:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

agr-fnr-m1.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
AgrFnrM1 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): AgrFnrM1
โดย Wullop Santipracha   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 02 กันยายน 2554 19:52   แก้ไข: 02 กันยายน 2554 19:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

sunflower-2.JPG (2)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
sunflower-2 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): fnr aquatic ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ camera  AgFair2554
โดย camera   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 29 สิงหาคม 2554 22:38   แก้ไข: 29 สิงหาคม 2554 22:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

sunflower-7.JPG (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
sunflower-5 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): AgFair2554  fnr aquatic ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ camera
โดย camera   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 29 สิงหาคม 2554 22:42   แก้ไข: 29 สิงหาคม 2554 22:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Dean-evaluate.pdf (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณบดี มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): การประเมินคณบดี
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 25 สิงหาคม 2554 11:15   แก้ไข: 25 สิงหาคม 2554 11:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]