นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ที่ได้รับความเห็นล่าสุด

y01_9.JPG (1)

File Address:
เณรสองพี่น้อง (จากซ้าย...เณร Beach,เณร bird) more »
Tag: บรรพชาสามเณร
By สายธารอาหารใจ   PermaLink
created: 09 April 2009 07:26   Modified: 31 May 2011 17:18 [ Report Abuse ]

chemical_stock_1.0.xls (3)

File Address:
เป็นโปรแกรมสต็อกสารเคมีในห้องปฏิบัติการ more »

Hornbill4.JPG (1)

File Address:
Hornbill4 more »
Tag: Hornbill4
By เอสเค   PermaLink
created: 21 September 2011 21:07   Modified: 21 September 2011 21:07 [ Report Abuse ]

car-freeday-2011-08.jpg (1)

File Address:
car-freeday-2011-08.jpg more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 18 September 2011 15:26   Modified: 18 September 2011 15:26 [ Report Abuse ]

nono3.jpg (3)

File Address:
ยาระงับสรรพทุกข์ more »
Tag: คณะทรัพยากรธรรมชาติ
By มิกกี้   PermaLink
created: 05 September 2011 17:33   Modified: 05 September 2011 17:33 [ Report Abuse ]

IMGA0120.jpg (2)

File Address:
เอื้องสร้อยทับทิม more »

P1080307.JPG (2)

File Address:
สิงโตร่มแดง more »
Tag: กล้วยไม้ป่า  สิงโตร่มแดง
By Dr.อ่อน   PermaLink
created: 31 October 2008 10:33   Modified: 31 May 2011 16:30 [ Report Abuse ]

IMGA0215.JPG (2)

File Address:
เอื้องม้าวิ่ง more »
Tag: กล้วยไม้  กล้วยไม้ป่า  เอื้องม้าวิ่ง
By Dr.อ่อน   PermaLink
created: 03 November 2008 11:54   Modified: 31 May 2011 16:33 [ Report Abuse ]

IMGA0515.JPG (2)

File Address:
เอื้องคำฝอย more »
Tag: กล้วยไม้  กล้วยไม้ป่า  เอื้องคำฝอย
By Dr.อ่อน   PermaLink
created: 03 November 2008 11:52   Modified: 31 May 2011 16:32 [ Report Abuse ]