นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ที่ได้รับความเห็นล่าสุด

IMGA0202.JPG (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
เอื้องเขาแกะ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กล้วยไม้  กล้วยไม้ไทย  เอื้องเขาแกะ
โดย Dr.อ่อน   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 พฤศจิกายน 2551 13:45   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 16:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

IMGA1230.JPG (2)

File Address:
เอื้องไอยเรศ more »

4820019.JPG (1)

File Address:
bundit more »
Tag: pic
By phatsuko   PermaLink
created: 15 September 2008 09:40   Modified: 31 May 2011 16:11 [ Report Abuse ]

Japan_Apr_08_(175).JPG (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หัว blog มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คณะเภสัชศาสตร์
โดย คนกลาง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 28 พฤษภาคม 2551 22:45   แก้ไข: 01 มิถุนายน 2554 15:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

P1080689.JPG (5)

File Address:
เอื้องเขากวางอ่อน more »
Tag: กล้วยไม้ป่า  เอื้องเขากวางอ่อน
By Dr.อ่อน   PermaLink
created: 31 October 2008 10:38   Modified: 31 May 2011 16:31 [ Report Abuse ]

บ่อเลี้ยงปลาคราฟ_(294).jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
บ่อเลี้ยงปลาคราฟ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): บ่อเลี้ยงปลาคราฟ  ประเทศญี่ปุ่น
โดย อรศิริ ติ๊ก ผลกล้า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 มิถุนายน 2551 13:22   แก้ไข: 01 มิถุนายน 2554 15:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

IMGA0537.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
เอื้องกุหลาบกระเป๋าปิด มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กล้วยไม้  กล้วยไม้ไทย  เอื้องกุหลาบกระเป๋าปิด
โดย Dr.อ่อน   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 พฤศจิกายน 2551 13:49   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 16:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Strategy51-64.zip (2)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
แผนยุทธศาสตร์คณะการแพทย์แผนไทยพ.ศ.2551 - 2564 มีต่อ »

ACT53.zip (4)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
(ร่าง)แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2553คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีต่อ »

Singapore2-25.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Singapore มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ServiceMan   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 22 พฤษภาคม 2552 18:33   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 17:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]