นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ที่ได้รับความเห็นล่าสุด

Phupapech3.JPG (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
บันไดทางเดินขึ้นสู่ถ้ำภูผาเพชร มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ถ้ำภูผาเพชร  บันไดทางเดินขึ้น
โดย คนทำGIS   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 ธันวาคม 2550 08:23   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Phupapech4.JPG (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ปากทางเข้า-ออกถ้ำภูผาเพชร มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ถ้ำภูผาเพชร  ปากทางเข้า
โดย คนทำGIS   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 ธันวาคม 2550 08:24   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Phupapech5.JPG (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
บันไดทางเดินภายในถ้ำภูผาเพชร มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ถ้ำภูผาเพชร  บันไดทางเดิน
โดย คนทำGIS   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 ธันวาคม 2550 08:25   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Phupapech8.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หินงอกหินย้อยรูปแบบต่างๆ ในถ้ำภูผาเพชร มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ถ้ำภูผาเพชร  หินงอกหินย้อย  ทางเดิน
โดย คนทำGIS   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 ธันวาคม 2550 08:30   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

รถไฟชินคันเซน.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
รถไฟชินคันเซน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ประเทศญี่ปุ่น  รถไฟชินคันเซน  รถไฟหัวกระสุน
โดย อรศิริ ติ๊ก ผลกล้า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 12 มิถุนายน 2551 17:40   แก้ไข: 01 มิถุนายน 2554 15:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

P9060038.JPG (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ตุ๊กตาปั้น เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี 6 กย. 51 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ตุ๊กตาปั้น  เกาะเกร็ด
โดย mandala   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 10 กันยายน 2551 22:42   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 16:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

win2ksafemode2.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
boot windows xp มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): boot windows xp  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย iHum   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 03 สิงหาคม 2551 21:37   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 15:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ѧ3.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ของขวัญ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ของขวัญ  สวัสดีปีใหม่ 2551
โดย อัมพร   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 ธันวาคม 2550 11:12   แก้ไข: 01 มิถุนายน 2554 15:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

2sTBH3857162-02.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ขอแบ่งความรู้บ้าง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): การพัฒนาตน
โดย หนุ่มหน้ามน   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 ธันวาคม 2551 09:20   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 16:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

dance4.jpg (1)

File Address:
ลีลาศเป็นการออกกำลังกาย จริงหรือไม่ดูจากรูปนะคะ เป็นการแข่งขันในต่างประเทศ ว่าใช้กล้ามเนื้อเป็นมัด ๆ ทั้งชายและหญิง แต่ยังไง ดูแล้วเซ็กซี่ นะจะบอกให้ เป็นการประกอบตัดสินใจให้เรียนลีลาศนะคะ ครูหนูยิ... more »