นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ที่ได้รับความเห็นล่าสุด

IMGA0771.JPG (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
เอื้องมือชะนี มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กล้วยไม้  กล้วยไม้ป่า  เอื้องมือชะนี
โดย Dr.อ่อน   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 03 พฤศจิกายน 2551 11:38   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 16:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

P1080995.JPG (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สิงโตนักกล้ามหอม มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กล้วยไม้  กล้วยไม้ป่า  สิงโตนักกล้าม
โดย Dr.อ่อน   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 28 พฤศจิกายน 2551 15:16   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 16:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

P10200852.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ของขวัญปีใหม่ 2551 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ของขวัญ
โดย mandala   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 02 มกราคม 2551 14:23   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 15:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Phupapech2.JPG (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
แผนที่แสดงเส้นทางชมธรรมชาติถ้ำภูผาเพชร มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ถ้ำภูผาเพชร  แผนที่แสดงเส้นทาง
โดย คนทำGIS   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 ธันวาคม 2550 08:21   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Phupapech3.JPG (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
บันไดทางเดินขึ้นสู่ถ้ำภูผาเพชร มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ถ้ำภูผาเพชร  บันไดทางเดินขึ้น
โดย คนทำGIS   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 ธันวาคม 2550 08:23   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Phupapech4.JPG (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ปากทางเข้า-ออกถ้ำภูผาเพชร มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ถ้ำภูผาเพชร  ปากทางเข้า
โดย คนทำGIS   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 ธันวาคม 2550 08:24   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Phupapech5.JPG (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
บันไดทางเดินภายในถ้ำภูผาเพชร มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ถ้ำภูผาเพชร  บันไดทางเดิน
โดย คนทำGIS   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 ธันวาคม 2550 08:25   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Phupapech8.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หินงอกหินย้อยรูปแบบต่างๆ ในถ้ำภูผาเพชร มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ถ้ำภูผาเพชร  หินงอกหินย้อย  ทางเดิน
โดย คนทำGIS   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 ธันวาคม 2550 08:30   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

รถไฟชินคันเซน.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
รถไฟชินคันเซน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ประเทศญี่ปุ่น  รถไฟชินคันเซน  รถไฟหัวกระสุน
โดย อรศิริ ติ๊ก ผลกล้า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 12 มิถุนายน 2551 17:40   แก้ไข: 01 มิถุนายน 2554 15:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

P9060038.JPG (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ตุ๊กตาปั้น เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี 6 กย. 51 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ตุ๊กตาปั้น  เกาะเกร็ด
โดย mandala   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 10 กันยายน 2551 22:42   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 16:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]