นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Commented Files

tour2.jpg (1)

File Address:
ภาพบรรยากาศ more »
Tag: share.psu.ac.th  วิทยาเขตภูเก็ต
By รัตติยา เขียวแป้น   PermaLink
created: 14 December 2007 00:53   Modified: 31 May 2011 14:48 [ Report Abuse ]

Picture_035.jpg (2)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ภาพเราเอง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ภาพเราเอง
โดย หัทยา พงศ์ทิพย์พนัส   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2550 15:00   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Surin13.JPG (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ทีมงานถ่ายทำจ๋า มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ทีมงาน  ท่องเที่ยว  สันติ  หมู่เกาะสุรินทร์
โดย นู๋ตาล   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 ธันวาคม 2550 19:35   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Phayam_Island2.jpg (2)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ภาพบรรยากาศรีสอร์ทแห่งใหม่ที่ชื่นชอบ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ระนอง  เกาะพยาม
โดย คนทำGIS   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 10 มีนาคม 2551 08:12   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 15:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

IMG_4278_resize.JPG (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
รูป มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): รูป
โดย Kon1Kon   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 06 กุมภาพันธ์ 2551 21:40   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 15:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

sharePSU2.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
รูปพระบิดา มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): รูปพระบิดา
โดย ฮ้อม...หอม   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 12 มีนาคม 2551 14:28   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 15:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

sharePSU2.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
รูปพระบิดา มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): รูปพระบิดา
โดย กว้าง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 12 มีนาคม 2551 14:28   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 15:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

อาการ_Computer_Vision_Syndrome.ppt (2)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
อาการ Computer Vision Syndrome (CVS) มีต่อ »

4.1.4.pdf (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
กพร 51 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กพร 51  ประกันคุณภาพ
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 03 มีนาคม 2551 11:09   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 15:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]