นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Commented Files

Vespa.jpg (1)

File Address:
Vespa more »
Tag: vespa
By mbunsong   PermaLink
created: 02 May 2008 11:53   Modified: 31 May 2011 15:40 [ Report Abuse ]

bg-pin.bmp (1)

File Address:
bg more »
Tag: bg
By @--,'--Ladypin   PermaLink
created: 08 November 2007 17:22   Modified: 31 May 2011 14:30 [ Report Abuse ]

IMGA0528.JPG (3)

File Address:
เอื้องครั่งแสด more »

IMGA0202.JPG (1)

File Address:
เอื้องเขาแกะ more »
Tag: กล้วยไม้  กล้วยไม้ไทย  เอื้องเขาแกะ
By Dr.อ่อน   PermaLink
created: 07 November 2008 13:45   Modified: 31 May 2011 16:36 [ Report Abuse ]

IMGA1230.JPG (2)

File Address:
เอื้องไอยเรศ more »

4820019.JPG (1)

File Address:
bundit more »
Tag: pic
By phatsuko   PermaLink
created: 15 September 2008 09:40   Modified: 31 May 2011 16:11 [ Report Abuse ]

Japan_Apr_08_(175).JPG (1)

File Address:
หัว blog more »
Tag: คณะเภสัชศาสตร์
By คนกลาง   PermaLink
created: 28 May 2008 22:45   Modified: 01 June 2011 15:38 [ Report Abuse ]

P1080689.JPG (5)

File Address:
เอื้องเขากวางอ่อน more »
Tag: กล้วยไม้ป่า  เอื้องเขากวางอ่อน
By Dr.อ่อน   PermaLink
created: 31 October 2008 10:38   Modified: 31 May 2011 16:31 [ Report Abuse ]

IMGA0537.jpg (1)

File Address:
เอื้องกุหลาบกระเป๋าปิด more »