นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Commented Files

บ่อเลี้ยงปลาคราฟ_(294).jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
บ่อเลี้ยงปลาคราฟ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): บ่อเลี้ยงปลาคราฟ  ประเทศญี่ปุ่น
โดย อรศิริ ติ๊ก ผลกล้า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 มิถุนายน 2551 13:22   แก้ไข: 01 มิถุนายน 2554 15:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

IMGA0537.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
เอื้องกุหลาบกระเป๋าปิด มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กล้วยไม้  กล้วยไม้ไทย  เอื้องกุหลาบกระเป๋าปิด
โดย Dr.อ่อน   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 พฤศจิกายน 2551 13:49   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 16:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Strategy51-64.zip (2)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
แผนยุทธศาสตร์คณะการแพทย์แผนไทยพ.ศ.2551 - 2564 มีต่อ »

ACT53.zip (4)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
(ร่าง)แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2553คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีต่อ »

Singapore2-25.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Singapore มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ServiceMan   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 22 พฤษภาคม 2552 18:33   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 17:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

StepSAR51.pdf (1)

File Address:
สรุปขั้นตอนการจัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพคณะการแพทย์แผนไทยประจำปีการศึกษา 2551 / ปีงบประมาณ 2551 more »

0820image015.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
รูปภาพการตัดกระดาษ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศิลปะการตัดกระดาษ
โดย BB   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 04 มกราคม 2551 15:21   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 15:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

0935image018.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
รูปภาพการตัดกระดาษ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศิลปะการตัดกระดาษ
โดย BB   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 04 มกราคม 2551 15:23   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 15:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

1313image025.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
รูปภาพการตัดกระดาษ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศิลปะการตัดกระดาษ
โดย BB   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 04 มกราคม 2551 15:33   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 15:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

garden2.JPG (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
garden มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): garden
โดย mandala   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 มกราคม 2551 11:15   แก้ไข: 25 สิงหาคม 2554 23:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]