นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

Future25Jun17.PNG (0)

File Address:
future more »
Tag: future
By โอ๋-อโณ   PermaLink
created: 29 June 2017 08:03   Modified: 29 June 2017 08:04 [ Report Abuse ]

Heart25Jun17.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
heart มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): heart
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 28 มิถุนายน 2560 08:12   แก้ไข: 28 มิถุนายน 2560 08:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Tomorrow24Jun17.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Tomorrow มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): tomorrow
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 มิถุนายน 2560 08:37   แก้ไข: 26 มิถุนายน 2560 08:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

250660mfu4.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
MFU มีต่อ »

250660mfu3.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
MFU มีต่อ »

250660mfu2.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
MFU มีต่อ »

250660mfu1.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
MFU มีต่อ »

Time25Jun17.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
time มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): time
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 25 มิถุนายน 2560 00:01   แก้ไข: 27 มิถุนายน 2560 21:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Life24Jun17.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ชีวิต มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ชีวิต
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 มิถุนายน 2560 08:11   แก้ไข: 24 มิถุนายน 2560 08:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

AlreadyHaveJun17.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
fun มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): fun
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 มิถุนายน 2560 23:33   แก้ไข: 23 มิถุนายน 2560 23:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]