นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

GoalMay17.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
เป้าหมาย มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): เป้าหมาย
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 22 พฤษภาคม 2560 23:05   แก้ไข: 22 พฤษภาคม 2560 23:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

prsident05-2.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
นายกรัฐมนตรีเยือน ม.อ. มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย ศรีนรา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 22 พฤษภาคม 2560 22:53   แก้ไข: 22 พฤษภาคม 2560 22:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

prsident07.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
นายกรัฐมนตรีเยือน ม.อ. มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย ศรีนรา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 22 พฤษภาคม 2560 22:53   แก้ไข: 22 พฤษภาคม 2560 22:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

prsident06.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
นายกรัฐมนตรีเยือน ม.อ. มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย ศรีนรา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 22 พฤษภาคม 2560 15:23   แก้ไข: 22 พฤษภาคม 2560 15:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

prsident05.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
นายกรัฐมนตรีเยือน ม.อ. มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย ศรีนรา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 22 พฤษภาคม 2560 15:23   แก้ไข: 22 พฤษภาคม 2560 15:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

prsident04.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
นายกรัฐมนตรีเยือน ม.อ. มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย ศรีนรา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 22 พฤษภาคม 2560 15:22   แก้ไข: 22 พฤษภาคม 2560 15:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

prsident03.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
นายกรัฐมนตรีเยือน ม.อ. มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย ศรีนรา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 22 พฤษภาคม 2560 15:22   แก้ไข: 22 พฤษภาคม 2560 15:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

prsident02.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
นายกรัฐมนตรีเยือน ม.อ. มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย ศรีนรา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 22 พฤษภาคม 2560 15:22   แก้ไข: 22 พฤษภาคม 2560 15:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

prsident01.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
นายกรัฐมนตรีเยือน ม.อ. มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย ศรีนรา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 22 พฤษภาคม 2560 15:22   แก้ไข: 22 พฤษภาคม 2560 15:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

FTIR2.JPG (0)

File Address:
FTIR more »