นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

1234.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
1234 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย คิดบวก   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 ตุลาคม 2560 21:03   แก้ไข: 23 ตุลาคม 2560 21:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

1508764966527.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
66527 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย คิดบวก   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 ตุลาคม 2560 20:44   แก้ไข: 23 ตุลาคม 2560 20:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

1508764947179.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
7179 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย คิดบวก   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 ตุลาคม 2560 20:43   แก้ไข: 23 ตุลาคม 2560 20:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Action20Oct17.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Action มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): action
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 22 ตุลาคม 2560 19:40   แก้ไข: 22 ตุลาคม 2560 19:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

1508634509203.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Tan3 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Tan3
โดย Wullop Santipracha   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 22 ตุลาคม 2560 08:29   แก้ไข: 22 ตุลาคม 2560 08:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

1508634311721.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Tan2 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Tan2
โดย Wullop Santipracha   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 22 ตุลาคม 2560 08:28   แก้ไข: 22 ตุลาคม 2560 08:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

1508634939726.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Tan1 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Tan1
โดย Wullop Santipracha   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 22 ตุลาคม 2560 08:26   แก้ไข: 22 ตุลาคม 2560 08:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Happiest20Oct17.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ความสุข มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ความสุข
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 ตุลาคม 2560 16:22   แก้ไข: 21 ตุลาคม 2560 16:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Dust20Oct17.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Dust มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Dust
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 ตุลาคม 2560 20:11   แก้ไข: 20 ตุลาคม 2560 20:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Change11Oct17.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
change มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): change
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2560 15:26   แก้ไข: 19 ตุลาคม 2560 15:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]