นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

Leng.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ชาญชัย มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ชาญชัย
โดย Smarn   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 มกราคม 2561 11:29   แก้ไข: 19 มกราคม 2561 11:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Aim8Jan18.PNG (0)

File Address:
จุดมุ่งหมาย more »
Tag: จุดมุ่งหมาย
By โอ๋-อโณ   PermaLink
created: 17 January 2018 15:54   Modified: 17 January 2018 15:54 [ Report Abuse ]

Money8Jan18.PNG (0)

File Address:
money more »
Tag: money
By โอ๋-อโณ   PermaLink
created: 14 January 2018 20:13   Modified: 14 January 2018 20:13 [ Report Abuse ]

March-draw-Cartoon2.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
March picture6 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ดำขำ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 มกราคม 2561 13:34   แก้ไข: 14 มกราคม 2561 13:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

March-draw-Cartoon1.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
March picture5 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ดำขำ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 มกราคม 2561 13:33   แก้ไข: 14 มกราคม 2561 13:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

March-draw-Cartoon-ok.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
March picture4 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ดำขำ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 มกราคม 2561 13:33   แก้ไข: 14 มกราคม 2561 13:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Mon1.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
mon1 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ดำขำ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 มกราคม 2561 12:57   แก้ไข: 14 มกราคม 2561 12:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Facing8Jan18.PNG (0)

File Address:
Facing more »
Tag: Facing
By โอ๋-อโณ   PermaLink
created: 13 January 2018 23:19   Modified: 13 January 2018 23:19 [ Report Abuse ]

MIX-MAX-2.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
MIX-MAX2 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ดำขำ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 มกราคม 2561 08:22   แก้ไข: 13 มกราคม 2561 08:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Failure8Jan18.PNG (0)

File Address:
ความล้มเหลว more »
Tag: ความล้มเหลว
By โอ๋-อโณ   PermaLink
created: 12 January 2018 11:11   Modified: 12 January 2018 11:11 [ Report Abuse ]