นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

Listen13Jan19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Listen มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): listen
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 มกราคม 2562 11:17   แก้ไข: 13 มกราคม 2562 11:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Angry13Jan19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Angry มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): angry
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 มกราคม 2562 11:16   แก้ไข: 13 มกราคม 2562 11:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Change13Jan19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Change มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): change
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 มกราคม 2562 11:16   แก้ไข: 13 มกราคม 2562 11:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Today13Jan19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Today มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): today
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 มกราคม 2562 11:15   แก้ไข: 13 มกราคม 2562 11:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Beauty13Jan19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Beauty มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): beauty
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 มกราคม 2562 11:15   แก้ไข: 13 มกราคม 2562 11:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Fears13Jan19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Fears มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Fears
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 มกราคม 2562 11:15   แก้ไข: 13 มกราคม 2562 11:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Happiness13Jan19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Happiness มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): happiness
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 มกราคม 2562 11:14   แก้ไข: 13 มกราคม 2562 11:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Hatred13Jan19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Hatred มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Hatred
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 มกราคม 2562 11:13   แก้ไข: 13 มกราคม 2562 11:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

BeKind13Jan19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
BeKind มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): BeKind
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 มกราคม 2562 11:13   แก้ไข: 13 มกราคม 2562 11:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Life13Jan19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Life มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): life
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 มกราคม 2562 11:13   แก้ไข: 13 มกราคม 2562 11:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]