นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

HappilySep18.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
อย่างสุขสันต์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): อย่างสุขสันต์
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 กันยายน 2561 16:21   แก้ไข: 21 กันยายน 2561 16:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

SunshineSep18.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
แสงอาทิตย์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): แสงอาทิตย์
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 กันยายน 2561 16:20   แก้ไข: 21 กันยายน 2561 16:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

AppreciateSep18.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ความชื่นชม มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ความชื่นชม
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 กันยายน 2561 16:20   แก้ไข: 21 กันยายน 2561 16:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Love16Sep18.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ความรัก มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ความรัก
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 กันยายน 2561 16:19   แก้ไข: 21 กันยายน 2561 16:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

HandicapSep18.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ความพิการ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ความพิการ
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 กันยายน 2561 16:18   แก้ไข: 21 กันยายน 2561 16:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Act16Sep18.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
การกระทำ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): การกระทำ
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 กันยายน 2561 16:18   แก้ไข: 21 กันยายน 2561 16:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Teach16Sep18.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
การสอน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): การสอน
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 กันยายน 2561 16:17   แก้ไข: 21 กันยายน 2561 16:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

If16Sep18.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หากว่า มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หากว่า
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 กันยายน 2561 16:16   แก้ไข: 21 กันยายน 2561 16:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Fear16Sep18.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ความกลัว มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ความกลัว
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 กันยายน 2561 16:16   แก้ไข: 21 กันยายน 2561 16:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Pain16Sep18.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ความเจ็บปวด มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ความเจ็บปวด
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 กันยายน 2561 16:15   แก้ไข: 21 กันยายน 2561 16:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]