นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

BeatingMar17.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ทุบกำแพง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ทุบกำแพง
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 28 มีนาคม 2560 16:34   แก้ไข: 28 มีนาคม 2560 16:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

klonghoykong2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ.ร่วมแก้ปัญหาน้ำแล้งร่วมกับชุมชนที่ อำเภอคลองหอยโข่ง สงขลา มีต่อ »

klonghoykong1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ.ร่วมแก้ปัญหาน้ำแล้งร่วมกับชุมชนที่ อำเภอคลองหอยโข่ง สงขลา มีต่อ »

thaicanal2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ.รวบรวมข้อมูลการเสวนา“คลองไทย...พื้นที่ได้ประโยชน์อะไร” มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คลองไทย  คอคอดกระ  ม.อ.  สมาคมศิษย์เก่า ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 28 มีนาคม 2560 10:44   แก้ไข: 28 มีนาคม 2560 10:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

thaicanal1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ.รวบรวมข้อมูลการเสวนา“คลองไทย...พื้นที่ได้ประโยชน์อะไร” มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คลองไทย  คอคอดกระ  ม.อ.  สมาคมศิษย์เก่า ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 28 มีนาคม 2560 10:44   แก้ไข: 28 มีนาคม 2560 10:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

CU1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
จุฬา มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): จุฬา
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 มีนาคม 2560 21:49   แก้ไข: 27 มีนาคม 2560 21:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

CU2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
จุฬา มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): จุฬา
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 มีนาคม 2560 21:49   แก้ไข: 27 มีนาคม 2560 21:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ramkam2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ.ต้อนรับ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดสงขลา มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ม.อ.  รามคำแหง  วราภรณ์ ชวพงษ์
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 มีนาคม 2560 16:23   แก้ไข: 27 มีนาคม 2560 16:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ramkam1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ.ต้อนรับ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดสงขลา มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ม.อ.  รามคำแหง  วราภรณ์ ชวพงษ์
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 มีนาคม 2560 16:22   แก้ไข: 27 มีนาคม 2560 16:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

thankmedia3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ.ขอบคุณเพื่อนสื่อปี2560 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ม.อ.ขอบคุณเพื่อนสื่อปี2560
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 มีนาคม 2560 15:40   แก้ไข: 27 มีนาคม 2560 15:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]