นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

protection2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ.จัดนิทรรศการนักปกป้องสิทธิมนุษยชน แด่นักสู้ผู้จากไป มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): นิติศาสตร์ ม.อ.  นิทรรศการนักสู้ผู้จากไป  วราภรณ์ ชวพงษ์
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 กุมภาพันธ์ 2560 16:48   แก้ไข: 23 กุมภาพันธ์ 2560 16:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

protection.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ.จัดนิทรรศการนักปกป้องสิทธิมนุษยชน แด่นักสู้ผู้จากไป มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): นิติศาสตร์  ม.อ.  วราภรณ์ ชวพงษ์  นิทรรศการนักสู้ผู้จากไป
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 กุมภาพันธ์ 2560 16:41   แก้ไข: 23 กุมภาพันธ์ 2560 16:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

VictorFeb17.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ชัยชนะ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ชัยชนะ
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 กุมภาพันธ์ 2560 15:35   แก้ไข: 23 กุมภาพันธ์ 2560 15:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

shareBigC59.42.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2559 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย มิกกี้   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 กุมภาพันธ์ 2560 10:53   แก้ไข: 23 กุมภาพันธ์ 2560 10:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

shareBigC59.41.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2559 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย มิกกี้   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 กุมภาพันธ์ 2560 10:52   แก้ไข: 23 กุมภาพันธ์ 2560 10:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

shareBigC59.40.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2559 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย มิกกี้   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 กุมภาพันธ์ 2560 10:52   แก้ไข: 23 กุมภาพันธ์ 2560 10:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

shareBigC59.39.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2559 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย มิกกี้   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 กุมภาพันธ์ 2560 10:51   แก้ไข: 23 กุมภาพันธ์ 2560 10:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

shareBigC59.38.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2559 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย มิกกี้   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 กุมภาพันธ์ 2560 10:50   แก้ไข: 23 กุมภาพันธ์ 2560 10:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

shareBigC59.37.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2559 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย มิกกี้   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 กุมภาพันธ์ 2560 10:50   แก้ไข: 23 กุมภาพันธ์ 2560 10:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

shareBigC59.43.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2559 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย มิกกี้   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 กุมภาพันธ์ 2560 10:49   แก้ไข: 23 กุมภาพันธ์ 2560 10:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]