นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

TheMe
Ico64
นาย ปิยะนัฐ ประสานสงฆ์
นัีกวิชาการเงินและบัญชี
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

sting_mo_mangrove.jpg (0)

File Address:
stingmo mangrove more »
Tag: กองคลัง  งานงบประมาณ  สทิ้งหม้อ  สิงหนคร
By TheMe   PermaLink
created: 16 March 2010 16:51   Modified: 31 May 2011 18:58 [ Report Abuse ]

rachaprapa.jpg (0)

File Address:
เขื่อนรัชชประภา more »

yahoo3.PNG (0)

File Address:
google image more »
Tag: image  google  กองคลัง  งานงบประมาณ
By TheMe   PermaLink
created: 26 Febuary 2010 13:50   Modified: 31 May 2011 18:51 [ Report Abuse ]

yahoo2.PNG (0)

File Address:
google image more »
Tag: google  image  กองคลัง  งานงบประมาณ
By TheMe   PermaLink
created: 26 Febuary 2010 13:49   Modified: 31 May 2011 18:51 [ Report Abuse ]

yahoo1.PNG (0)

File Address:
google image more »
Tag: google  image  กองคลัง  งานงบประมาณ
By TheMe   PermaLink
created: 26 Febuary 2010 13:48   Modified: 31 May 2011 18:51 [ Report Abuse ]

google2.PNG (0)

File Address:
google image more »
Tag: google  image  กองคลัง  งานงบประมาณ
By TheMe   PermaLink
created: 26 Febuary 2010 13:47   Modified: 31 May 2011 18:51 [ Report Abuse ]

google1.PNG (0)

File Address:
Google image more »
Tag: google  image  กองคลัง  งานงบประมาณ
By TheMe   PermaLink
created: 26 Febuary 2010 13:46   Modified: 31 May 2011 18:51 [ Report Abuse ]

LO_(2).png (0)

File Address:
LO more »
Tag: lo  mindmap  กองคลัง  งานงบประมาณ
By TheMe   PermaLink
created: 16 January 2009 23:56   Modified: 01 June 2011 15:54 [ Report Abuse ]

KM_(2)_(2).png (0)

File Address:
KM more »
Tag: km  mindmap  กองคลัง  งานงบประมาณ
By TheMe   PermaLink
created: 16 January 2009 23:55   Modified: 01 June 2011 15:54 [ Report Abuse ]

Revenucode.rar (0)

File Address:
รหัสเงินรายได้ more »
Tag: กองคลัง  งานงบประมาณ  รหัสรายได้
By TheMe   PermaLink
created: 05 January 2009 14:01   Modified: 31 May 2011 16:53 [ Report Abuse ]