นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 4825
comment: 1

Tips5.png


ส.สร้างนิสัย
File Address:
Flowers
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Files By This User

ความเห็น

Ico48
สืบตระกูล สุนทรศร [IP: 171.7.197.248]
30 December 2011 13:24
#73336

เรียนคุณนพเก้า บุญราช

ก่อนอื่นต้องแจ้งให้ทราบก่อน ว่าได้อ่านข้อมูลเรื่อง 5ส ที่คุณได้รวบรวมเรียบเรียง มาเห็นว่าส่วนใหญ่ เป็นข้อมูลที่ดีมากๆ

และมีบาง detail ที่ยังได้ขยายความไว้ดี ผมอยากจะแชร์ความรู้ที่มีอยู่ เพื่อเสริมให้ข้อมูลเหล่านั้น ชัดเจนยิ่งขึ้น

หวังว่าจะได้รับ ความสนใจนะครับ

ในพื้นฐาน(หรือรากเง้า)แห่งคำว่า ส.สร้างนิสัย นั้น จริงๆแล้ว ส.สร้างนิสัย เป็นศูนย์กลาง(ศูนย์กลางก็คือตัวผู้ปฏิบัตินั่นเอง)ของ ส.สะสาง,ส.สะดวก,ส.สะอาดและส.สุขลักษณะ(มาตรฐาน)

ดังนั้นถ้าตัวเราไม่ทำตัวเราให้เป็นผู้เริ่มต้นที่ดี(ทำตนเป็นตัวอย่าง) ส. อื่นๆ ก็จะไม่ได้ถูกนำไปใช้ปฏิบัติ(ตัวเรามีพลังและความคิดที่จะยอมรับและนำไปปฏิบัติ ถ้าใจของเราไม่ยอมรับ ก็จะไม่นำสิ่งดีๆไปปฏิบัติเป้นตัวอย่าง) กล่าวมานั้นไม่สามารถจับต้องได้

แท้ที่จริง การทำตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้สมาชิกกลุ่ม 5ส เห็นและทราบ และนำไปประพฤติปฏิบัติ ก็คือ การตรงต่อเวลา

คนญี่ปุ่น ที่มาติดต่อเรา หรือ มาประชุม 100 ทั้ง 100 ไม่เคยมาหลังเวลานัด เช่นนัด 9.00 น. คนญี่ปุ่นจะมาถึงประมาณ 8.45 น.

แต่จะไม่เข้าห้องประชุมจนกว่าจะ 9.00 น.เพื่อให้เกียรติแก่เจ้าภาพ สำหรับคนไทยที่ไม่มีวินัย(ส.สร้างนิสัย) มักมาประชุมหลังเวลานัด

ผมยกตัวอย่างให้เห็นในเรื่องของเวลานัด ก็ เพราะว่า นิสัยหรือวินัยนี้ ควรเริ่มต้นที่ตรงต่อเวลา เป็นข้อที่หนึ่ง

ถ้าคุณนพเก้า อ่านแล้วคิดว่าดี สมควรขยายความรู้ต่อไป ก็แจ้งให้ทราบด้วยครับ ถ้าไม่ดีก็แสดงความเห็นได้ครับ

พอดีช่วงนี้ว่าง เนื่องจากเทศกาลปีใหม่ พอมีเวลาก็เลยอยากแบ่งปัน

ด้วยความนับถือ

สืบคระกูล สุนทรศร

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.221.159.255
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ