นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

diagram_with_r-002.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
diagram_with_r-002.png มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 เมษายน 2559 15:11   แก้ไข: 19 เมษายน 2559 15:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

diagram_with_r-001.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
diagram_with_r-001.png มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 เมษายน 2559 15:10   แก้ไข: 19 เมษายน 2559 15:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

diagram_with_r-003.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
diagram_with_r-003.png มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 เมษายน 2559 15:00   แก้ไข: 19 เมษายน 2559 15:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

cfa_r_14042016-002.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
cfa_r_14042016-002.png มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 เมษายน 2559 22:03   แก้ไข: 14 เมษายน 2559 22:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

cfa_r_14042016-001.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
cfa_r_14042016-001.png มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 เมษายน 2559 22:03   แก้ไข: 14 เมษายน 2559 22:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

p10032016-001.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
p10032016-001.jpg มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 10 มีนาคม 2559 10:41   แก้ไข: 10 มีนาคม 2559 10:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

capture-20160226-120433.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
capture-20160226-120433.png มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 กุมภาพันธ์ 2559 12:18   แก้ไข: 26 กุมภาพันธ์ 2559 12:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

capture-20160226-120244.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
capture-20160226-120244.png มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 กุมภาพันธ์ 2559 12:18   แก้ไข: 26 กุมภาพันธ์ 2559 12:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

vancouver_sw_bib-18.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
vancouver_sw_bib-18.jpg มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 กุมภาพันธ์ 2559 11:34   แก้ไข: 24 กุมภาพันธ์ 2559 11:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

vancouver_sw_bib-17.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
vancouver_sw_bib-17.png มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 กุมภาพันธ์ 2559 11:33   แก้ไข: 24 กุมภาพันธ์ 2559 11:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]