นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 16

syncback012.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
syncback มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): syncback
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 มีนาคม 2551 12:35   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 15:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

syncback011.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
syncback มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): syncback
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 มีนาคม 2551 12:35   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 15:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

syncback010.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
syncback มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): syncback
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 มีนาคม 2551 12:34   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 15:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

syncback009.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
syncback มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): syncback
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 มีนาคม 2551 12:34   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 15:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

syncback008.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
syncback มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): syncback
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 มีนาคม 2551 12:34   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 15:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

syncback007.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
syncback มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): syncback
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 มีนาคม 2551 12:34   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 15:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

syncback006.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
syncback มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): syncback
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 มีนาคม 2551 12:33   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 15:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

syncback005.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
syncback มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): syncback
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 มีนาคม 2551 12:33   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 15:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

syncback004.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
syncback มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): syncback
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 มีนาคม 2551 12:33   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 15:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

syncback003.jpg (0)

File Address:
syncback more »
Tag: syncback
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 09 March 2008 12:33   Modified: 31 May 2011 15:27 [ Report Abuse ]