นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

pmail-009.jpg (0)

File Address:
Pmail more »
Tag: pmail
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 16 April 2008 14:08   Modified: 31 May 2011 15:35 [ Report Abuse ]

pmail-008-5.jpg (0)

File Address:
Pmail more »
Tag: pmail
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 16 April 2008 14:08   Modified: 31 May 2011 15:35 [ Report Abuse ]

pmail-008-4.jpg (0)

File Address:
Pmail more »
Tag: pmail
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 16 April 2008 14:07   Modified: 31 May 2011 15:35 [ Report Abuse ]

pmail-008-3.jpg (0)

File Address:
Pmail more »
Tag: pmail
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 16 April 2008 14:07   Modified: 31 May 2011 15:35 [ Report Abuse ]

pmail-008-2.jpg (0)

File Address:
Pmail more »
Tag: pmail
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 16 April 2008 14:07   Modified: 31 May 2011 15:35 [ Report Abuse ]

pmail-008-1.jpg (0)

File Address:
Pmail more »
Tag: pmail
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 16 April 2008 14:07   Modified: 31 May 2011 15:35 [ Report Abuse ]

pmail-008-0.jpg (0)

File Address:
Pmail more »
Tag: pmail
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 16 April 2008 14:07   Modified: 31 May 2011 15:35 [ Report Abuse ]

pmail-007.jpg (0)

File Address:
Pmail more »
Tag: pmail
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 16 April 2008 14:06   Modified: 31 May 2011 15:35 [ Report Abuse ]

pmail-006.jpg (0)

File Address:
Pmail more »
Tag: pmail
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 16 April 2008 14:06   Modified: 31 May 2011 15:35 [ Report Abuse ]

pmail-005.jpg (0)

File Address:
Pmail more »
Tag: pmail
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 16 April 2008 14:06   Modified: 31 May 2011 15:35 [ Report Abuse ]