นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 16

pmail-019.jpg (0)

File Address:
Pmail more »
Tag: pmail
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 16 April 2008 14:11   Modified: 31 May 2011 15:35 [ Report Abuse ]

pmail-018.jpg (0)

File Address:
Pmail more »
Tag: pmail
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 16 April 2008 14:10   Modified: 31 May 2011 15:35 [ Report Abuse ]

pmail-017.jpg (0)

File Address:
Pmail more »
Tag: pmail
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 16 April 2008 14:10   Modified: 31 May 2011 15:35 [ Report Abuse ]

pmail-016.jpg (0)

File Address:
Pmail more »
Tag: pmail
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 16 April 2008 14:09   Modified: 31 May 2011 15:35 [ Report Abuse ]

pmail-015.jpg (0)

File Address:
Pmail more »
Tag: pmail
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 16 April 2008 14:09   Modified: 31 May 2011 15:35 [ Report Abuse ]

pmail-014.jpg (0)

File Address:
Pmail more »
Tag: pmail
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 16 April 2008 14:09   Modified: 31 May 2011 15:35 [ Report Abuse ]

pmail-013.jpg (0)

File Address:
Pmail more »
Tag: pmail
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 16 April 2008 14:09   Modified: 31 May 2011 15:35 [ Report Abuse ]

pmail-012.jpg (0)

File Address:
Pmail more »
Tag: pmail
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 16 April 2008 14:09   Modified: 31 May 2011 15:35 [ Report Abuse ]

pmail-011.jpg (0)

File Address:
Pmail more »
Tag: pmail
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 16 April 2008 14:08   Modified: 31 May 2011 15:35 [ Report Abuse ]

pmail-010.jpg (0)

File Address:
Pmail more »
Tag: pmail
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 16 April 2008 14:08   Modified: 31 May 2011 15:35 [ Report Abuse ]