นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 16

21may2008-06.jpg (0)

File Address:
นำรูปขึ้นแชร์ more »
Tag: นำรูปขึ้นแชร์
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 21 May 2008 01:02   Modified: 31 May 2011 15:44 [ Report Abuse ]

21may2008-05.jpg (0)

File Address:
นำรูปขึ้นแชร์ more »
Tag: นำรูปขึ้นแชร์
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 21 May 2008 01:01   Modified: 31 May 2011 15:44 [ Report Abuse ]

21may2008-04.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
นำรูปขึ้นแชร์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): นำรูปขึ้นแชร์
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 พฤษภาคม 2551 01:01   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 15:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

21may2008-03.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
นำรูปขึ้นแชร์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): นำรูปขึ้นแชร์
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 พฤษภาคม 2551 00:59   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 15:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

21may2008-02.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
นำรูปขึ้นแชร์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): นำรูปขึ้นแชร์
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 พฤษภาคม 2551 00:55   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 15:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

21may2008-01.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
นำรูปขึ้นแชร์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): นำรูปขึ้นแชร์
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 พฤษภาคม 2551 00:55   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 15:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

20may2008-01.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
รับปริญญา ปีการศึกษา 2549 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): รับปริญญา
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 พฤษภาคม 2551 15:47   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 15:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

12may2008-01.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
12 May 2008 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 12 may 2008
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 พฤษภาคม 2551 12:05   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 15:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

pmail-062.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Pmail มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): pmail
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 เมษายน 2551 15:00   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 15:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

pmail-051.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Pmail มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): pmail
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 เมษายน 2551 14:17   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 15:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]