นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 16

21may2008-16.jpg (0)

File Address:
นำรูปขึ้นแชร์ more »
Tag: นำรูปขึ้นแชร์
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 21 May 2008 01:07   Modified: 31 May 2011 15:44 [ Report Abuse ]

21may2008-15.jpg (0)

File Address:
นำรูปขึ้นแชร์ more »
Tag: นำรูปขึ้นแชร์
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 21 May 2008 01:07   Modified: 31 May 2011 15:44 [ Report Abuse ]

21may2008-14.jpg (0)

File Address:
นำรูปขึ้นแชร์ more »
Tag: นำรูปขึ้นแชร์
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 21 May 2008 01:07   Modified: 31 May 2011 15:44 [ Report Abuse ]

21may2008-13.jpg (0)

File Address:
นำรูปขึ้นแชร์ more »
Tag: นำรูปขึ้นแชร์
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 21 May 2008 01:06   Modified: 31 May 2011 15:44 [ Report Abuse ]

21may2008-12.jpg (0)

File Address:
นำรูปขึ้นแชร์ more »
Tag: นำรูปขึ้นแชร์
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 21 May 2008 01:06   Modified: 31 May 2011 15:44 [ Report Abuse ]

21may2008-11.jpg (0)

File Address:
นำรูปขึ้นแชร์ more »
Tag: นำรูปขึ้นแชร์
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 21 May 2008 01:05   Modified: 31 May 2011 15:44 [ Report Abuse ]

21may2008-10.jpg (0)

File Address:
นำรูปขึ้นแชร์ more »
Tag: นำรูปขึ้นแชร์
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 21 May 2008 01:05   Modified: 31 May 2011 15:44 [ Report Abuse ]

21may2008-09.jpg (0)

File Address:
นำรูปขึ้นแชร์ more »
Tag: นำรูปขึ้นแชร์
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 21 May 2008 01:04   Modified: 31 May 2011 15:44 [ Report Abuse ]

21may2008-08.jpg (0)

File Address:
นำรูปขึ้นแชร์ more »
Tag: นำรูปขึ้นแชร์
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 21 May 2008 01:03   Modified: 31 May 2011 15:44 [ Report Abuse ]

21may2008-07.jpg (0)

File Address:
นำรูปขึ้นแชร์ more »
Tag: นำรูปขึ้นแชร์
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 21 May 2008 01:02   Modified: 31 May 2011 15:44 [ Report Abuse ]