นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 16

dpi26072016-08.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
dpi26072016-08.png มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 29 กรกฎาคม 2559 19:21   แก้ไข: 29 กรกฎาคม 2559 19:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

dpi26072016-07.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
dpi26072016-07.png มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 29 กรกฎาคม 2559 19:21   แก้ไข: 29 กรกฎาคม 2559 19:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

dpi26072016-06.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
dpi26072016-06.png มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 29 กรกฎาคม 2559 19:21   แก้ไข: 29 กรกฎาคม 2559 19:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

dpi26072016-05.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
dpi26072016-05.png มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 29 กรกฎาคม 2559 19:21   แก้ไข: 29 กรกฎาคม 2559 19:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

dpi26072016-04.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
dpi26072016-04.png มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 29 กรกฎาคม 2559 19:20   แก้ไข: 29 กรกฎาคม 2559 19:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

dpi26072016-03.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
dpi26072016-03.png มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 29 กรกฎาคม 2559 19:20   แก้ไข: 29 กรกฎาคม 2559 19:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

dpi26072016-02.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
dpi26072016-02.jpg มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 29 กรกฎาคม 2559 19:20   แก้ไข: 29 กรกฎาคม 2559 19:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

dpi26072016-01.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
dpi26072016-01.jpg มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 29 กรกฎาคม 2559 19:20   แก้ไข: 29 กรกฎาคม 2559 19:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

504GatewayTimeout15072016.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
504GatewayTimeout15072016.jpg มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 กรกฎาคม 2559 10:49   แก้ไข: 26 กรกฎาคม 2559 10:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

semplot003.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
semplot003.png มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 เมษายน 2559 11:32   แก้ไข: 20 เมษายน 2559 11:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]