นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 16

zotero_group_ref_export007.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
zotero_group_ref_export007.jpg มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 ตุลาคม 2558 12:36   แก้ไข: 09 ตุลาคม 2558 12:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

zotero_group_ref_export006.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
zotero_group_ref_export006.png มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 ตุลาคม 2558 12:36   แก้ไข: 09 ตุลาคม 2558 12:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

zotero_group_ref_export005.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
zotero_group_ref_export005.jpg มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 ตุลาคม 2558 12:36   แก้ไข: 09 ตุลาคม 2558 12:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

zotero_group_ref_export004.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
zotero_group_ref_export004.png มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 ตุลาคม 2558 12:36   แก้ไข: 09 ตุลาคม 2558 12:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

zotero_group_ref_export003.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
zotero_group_ref_export003.jpg มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 ตุลาคม 2558 12:35   แก้ไข: 09 ตุลาคม 2558 12:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

zotero_group_ref_export001.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
zotero_group_ref_export001.jpg มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 ตุลาคม 2558 12:35   แก้ไข: 09 ตุลาคม 2558 12:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

density_b1b2.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
density_b1b2.png มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 กันยายน 2558 17:50   แก้ไข: 21 กันยายน 2558 17:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

densityplot_mirror-001.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
densityplot_mirror-001.png มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 กันยายน 2558 17:42   แก้ไข: 21 กันยายน 2558 17:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

bean_density_bimodal2-001.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
bean_density_bimodal2-001.png มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 กันยายน 2558 15:48   แก้ไข: 21 กันยายน 2558 15:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

bean_density_orverlap001.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
bean_density_orverlap001.png มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 กันยายน 2558 13:14   แก้ไข: 21 กันยายน 2558 13:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]