นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 16

zotero_pdf_import_09.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
zotero_pdf_import_09.jpg มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 ตุลาคม 2558 12:17   แก้ไข: 14 ตุลาคม 2558 12:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

zotero_pdf_import_10.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
zotero_pdf_import_10.jpg มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 ตุลาคม 2558 11:06   แก้ไข: 14 ตุลาคม 2558 11:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

zotero_pdf_import_08.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
zotero_pdf_import_08.jpg มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 ตุลาคม 2558 10:55   แก้ไข: 14 ตุลาคม 2558 10:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

zotero_pdf_import_13.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
zotero_pdf_import_13.jpg มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 ตุลาคม 2558 12:07   แก้ไข: 13 ตุลาคม 2558 12:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

zotero_group_ref_export002.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
zotero_group_ref_export002.png มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 ตุลาคม 2558 12:46   แก้ไข: 09 ตุลาคม 2558 12:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

zotero_group_ref_export012.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
zotero_group_ref_export012.png มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 ตุลาคม 2558 12:40   แก้ไข: 09 ตุลาคม 2558 12:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

zotero_group_ref_export011.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
zotero_group_ref_export011.png มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 ตุลาคม 2558 12:37   แก้ไข: 09 ตุลาคม 2558 12:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

zotero_group_ref_export010.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
zotero_group_ref_export010.png มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 ตุลาคม 2558 12:36   แก้ไข: 09 ตุลาคม 2558 12:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

zotero_group_ref_export009.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
zotero_group_ref_export009.jpg มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 ตุลาคม 2558 12:36   แก้ไข: 09 ตุลาคม 2558 12:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

zotero_group_ref_export008.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
zotero_group_ref_export008.png มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 ตุลาคม 2558 12:36   แก้ไข: 09 ตุลาคม 2558 12:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]