นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 16

zotero_online_pdf_import_02.png (0)

File Address:
zotero_online_pdf_import_02.png more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 16 October 2015 19:13   Modified: 16 October 2015 19:13 [ Report Abuse ]

zotero_online_pdf_import_01.png (0)

File Address:
zotero_online_pdf_import_01.png more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 16 October 2015 19:13   Modified: 16 October 2015 19:13 [ Report Abuse ]

zotero_pdf_import_06.jpg (0)

File Address:
zotero_pdf_import_06.jpg more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 14 October 2015 17:34   Modified: 14 October 2015 17:34 [ Report Abuse ]

zotero_pdf_import_05.jpg (0)

File Address:
zotero_pdf_import_05.jpg more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 14 October 2015 17:34   Modified: 14 October 2015 17:34 [ Report Abuse ]

zotero_pdf_import_04.jpg (0)

File Address:
zotero_pdf_import_04.jpg more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 14 October 2015 17:34   Modified: 14 October 2015 17:34 [ Report Abuse ]

zotero_pdf_import_03.jpg (0)

File Address:
zotero_pdf_import_03.jpg more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 14 October 2015 17:32   Modified: 14 October 2015 17:32 [ Report Abuse ]

zotero_pdf_import_02.jpg (0)

File Address:
zotero_pdf_import_02.jpg more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 14 October 2015 17:27   Modified: 14 October 2015 17:27 [ Report Abuse ]

zotero_pdf_import_01.jpg (0)

File Address:
zotero_pdf_import_01.jpg more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 14 October 2015 17:27   Modified: 14 October 2015 17:27 [ Report Abuse ]

zotero_pdf_import_12.jpg (0)

File Address:
zotero_pdf_import_12.jpg more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 14 October 2015 17:20   Modified: 14 October 2015 17:20 [ Report Abuse ]

zotero_pdf_import_11.jpg (0)

File Address:
zotero_pdf_import_11.jpg more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 14 October 2015 17:20   Modified: 14 October 2015 17:20 [ Report Abuse ]