นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

pmail-004.jpg (0)

File Address:
Pmail more »
Tag: pmail
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 16 April 2008 14:06   Modified: 31 May 2011 15:35 [ Report Abuse ]

pmail-003.jpg (0)

File Address:
Pmail more »
Tag: pmail
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 16 April 2008 14:06   Modified: 31 May 2011 15:35 [ Report Abuse ]

pmail-002.jpg (0)

File Address:
Pmail more »
Tag: pmail
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 16 April 2008 14:05   Modified: 31 May 2011 15:35 [ Report Abuse ]

pmail-001.jpg (0)

File Address:
Pmail more »
Tag: pmail
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 16 April 2008 14:05   Modified: 31 May 2011 15:35 [ Report Abuse ]

1april2008_07.jpg (0)

File Address:
เหลืองอินเดีย more »
Tag: เหลืองอินเดีย
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 02 April 2008 01:21   Modified: 31 May 2011 15:33 [ Report Abuse ]

1april2008_06.jpg (0)

File Address:
เหลืองอินเดีย more »
Tag: เหลืองอินเดีย
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 02 April 2008 01:20   Modified: 31 May 2011 15:33 [ Report Abuse ]

1april2008_05.jpg (0)

File Address:
เหลืองอินเดีย more »
Tag: เหลืองอินเดีย
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 02 April 2008 01:20   Modified: 31 May 2011 15:33 [ Report Abuse ]

1april2008_04.jpg (0)

File Address:
เหลืองอินเดีย more »
Tag: เหลืองอินเดีย
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 02 April 2008 01:20   Modified: 31 May 2011 15:33 [ Report Abuse ]

1april2008_03.jpg (0)

File Address:
เหลืองอินเดีย more »
Tag: เหลืองอินเดีย
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 02 April 2008 01:20   Modified: 31 May 2011 15:33 [ Report Abuse ]

1april2008_02.jpg (0)

File Address:
เหลืองอินเดีย more »
Tag: เหลืองอินเดีย
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 02 April 2008 01:19   Modified: 31 May 2011 15:33 [ Report Abuse ]