นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

homebrew-installation-009.png (0)

File Address:
homebrew-installation-009.png more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 22 December 2015 11:18   Modified: 22 December 2015 11:23 [ Report Abuse ]

homebrew-installation-008.png (0)

File Address:
homebrew-installation-008.png more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 22 December 2015 11:18   Modified: 22 December 2015 11:23 [ Report Abuse ]

homebrew-installation-007.png (0)

File Address:
homebrew-installation-007.png more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 22 December 2015 11:18   Modified: 22 December 2015 11:23 [ Report Abuse ]

homebrew-installation-006.png (0)

File Address:
homebrew-installation-006.png more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 22 December 2015 11:18   Modified: 22 December 2015 11:23 [ Report Abuse ]

homebrew-installation-005.png (0)

File Address:
homebrew-installation-005.png more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 22 December 2015 11:18   Modified: 22 December 2015 11:22 [ Report Abuse ]

homebrew-installation-004.png (0)

File Address:
homebrew-installation-004.png more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 22 December 2015 11:17   Modified: 22 December 2015 11:22 [ Report Abuse ]

homebrew-installation-003.png (0)

File Address:
homebrew-installation-003.png more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 22 December 2015 11:17   Modified: 22 December 2015 11:21 [ Report Abuse ]

homebrew-installation-002.png (0)

File Address:
homebrew-installation-002.png more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 22 December 2015 11:17   Modified: 22 December 2015 11:21 [ Report Abuse ]

homebrew-installation-001.png (0)

File Address:
homebrew-installation-001.png more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 22 December 2015 11:17   Modified: 22 December 2015 11:21 [ Report Abuse ]

wine-20151208-001.png (0)

File Address:
wine-20151208-001.png more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 13 December 2015 11:52   Modified: 13 December 2015 12:10 [ Report Abuse ]