นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

xquartz-yosemite-install-09.png (0)

File Address:
xquartz-yosemite-install-09.png more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 22 December 2015 17:04   Modified: 22 December 2015 17:05 [ Report Abuse ]

xquartz-yosemite-install-08.png (0)

File Address:
xquartz-yosemite-install-08.png more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 22 December 2015 17:04   Modified: 22 December 2015 17:04 [ Report Abuse ]

xquartz-yosemite-install-07.png (0)

File Address:
xquartz-yosemite-install-07.png more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 22 December 2015 17:04   Modified: 22 December 2015 17:04 [ Report Abuse ]

xquartz-yosemite-install-06.png (0)

File Address:
xquartz-yosemite-install-06.png more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 22 December 2015 17:03   Modified: 22 December 2015 17:04 [ Report Abuse ]

xquartz-yosemite-install-05.png (0)

File Address:
xquartz-yosemite-install-05.png more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 22 December 2015 17:03   Modified: 22 December 2015 17:03 [ Report Abuse ]

xquartz-yosemite-install-04.png (0)

File Address:
xquartz-yosemite-install-04.png more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 22 December 2015 17:03   Modified: 22 December 2015 17:03 [ Report Abuse ]

xquartz-yosemite-install-03.png (0)

File Address:
xquartz-yosemite-install-03.png more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 22 December 2015 17:03   Modified: 22 December 2015 17:03 [ Report Abuse ]

xquartz-yosemite-install-02.png (0)

File Address:
xquartz-yosemite-install-02.png more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 22 December 2015 17:03   Modified: 22 December 2015 17:03 [ Report Abuse ]

xquartz-yosemite-install-01.png (0)

File Address:
xquartz-yosemite-install-01.png more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 22 December 2015 17:03   Modified: 22 December 2015 17:03 [ Report Abuse ]

homebrew-installation-010.png (0)

File Address:
homebrew-installation-010.png more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 22 December 2015 11:18   Modified: 22 December 2015 11:23 [ Report Abuse ]