นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 16

winehq-yosemite-005.png (0)

File Address:
winehq-yosemite-005.png more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 26 December 2015 12:07   Modified: 26 December 2015 12:12 [ Report Abuse ]

winehq-yosemite-004.png (0)

File Address:
winehq-yosemite-004.png more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 26 December 2015 12:07   Modified: 26 December 2015 12:12 [ Report Abuse ]

winehq-yosemite-003.png (0)

File Address:
winehq-yosemite-003.png more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 26 December 2015 12:07   Modified: 26 December 2015 12:12 [ Report Abuse ]

winehq-yosemite-002.png (0)

File Address:
winehq-yosemite-002.png more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 26 December 2015 12:07   Modified: 26 December 2015 12:11 [ Report Abuse ]

winehq-yosemite-001.png (0)

File Address:
winehq-yosemite-001.png more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 26 December 2015 12:07   Modified: 26 December 2015 12:11 [ Report Abuse ]

xquartz-yosemite-install-14.png (0)

File Address:
xquartz-yosemite-install-14.png more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 22 December 2015 17:05   Modified: 22 December 2015 17:06 [ Report Abuse ]

xquartz-yosemite-install-13.png (0)

File Address:
xquartz-yosemite-install-13.png more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 22 December 2015 17:05   Modified: 22 December 2015 17:06 [ Report Abuse ]

xquartz-yosemite-install-12.png (0)

File Address:
xquartz-yosemite-install-12.png more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 22 December 2015 17:04   Modified: 22 December 2015 17:06 [ Report Abuse ]

xquartz-yosemite-install-11.png (0)

File Address:
xquartz-yosemite-install-11.png more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 22 December 2015 17:04   Modified: 22 December 2015 17:05 [ Report Abuse ]

xquartz-yosemite-install-10.png (0)

File Address:
xquartz-yosemite-install-10.png more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 22 December 2015 17:04   Modified: 22 December 2015 17:05 [ Report Abuse ]