นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

vancouver_sw_bib-06.png (0)

File Address:
vancouver_sw_bib-06.png more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 24 Febuary 2016 09:09   Modified: 24 Febuary 2016 09:09 [ Report Abuse ]

vancouver_sw_bib-05.png (0)

File Address:
vancouver_sw_bib-05.png more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 24 Febuary 2016 09:09   Modified: 24 Febuary 2016 09:09 [ Report Abuse ]

vancouver_sw_bib-04.png (0)

File Address:
vancouver_sw_bib-04.png more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 24 Febuary 2016 09:09   Modified: 24 Febuary 2016 09:09 [ Report Abuse ]

vancouver_sw_bib-03.png (0)

File Address:
vancouver_sw_bib-03.png more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 24 Febuary 2016 09:09   Modified: 24 Febuary 2016 09:09 [ Report Abuse ]

vancouver_sw_bib-02.png (0)

File Address:
vancouver_sw_bib-02.png more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 24 Febuary 2016 09:08   Modified: 24 Febuary 2016 09:09 [ Report Abuse ]

vancouver_sw_bib-01.jpg (0)

File Address:
vancouver_sw_bib-01.jpg more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 24 Febuary 2016 09:08   Modified: 24 Febuary 2016 09:08 [ Report Abuse ]

osx-wine-epidata-008.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
osx-wine-epidata-008.png มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 04 มกราคม 2559 11:52   แก้ไข: 04 มกราคม 2559 12:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

osx-wine-epidata-007.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
osx-wine-epidata-007.png มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 04 มกราคม 2559 11:52   แก้ไข: 04 มกราคม 2559 12:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

osx-wine-epidata-006.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
osx-wine-epidata-006.png มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 04 มกราคม 2559 11:52   แก้ไข: 04 มกราคม 2559 12:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

osx-wine-epidata-005.png (0)

File Address:
osx-wine-epidata-005.png more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 04 January 2016 11:51   Modified: 04 January 2016 12:07 [ Report Abuse ]