นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

vancouver_sw_bib-16.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
vancouver_sw_bib-16.png มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 กุมภาพันธ์ 2559 11:16   แก้ไข: 24 กุมภาพันธ์ 2559 11:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

vancouver_sw_bib-15.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
vancouver_sw_bib-15.png มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 กุมภาพันธ์ 2559 11:12   แก้ไข: 24 กุมภาพันธ์ 2559 11:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

vancouver_sw_bib-14.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
vancouver_sw_bib-14.png มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 กุมภาพันธ์ 2559 09:10   แก้ไข: 24 กุมภาพันธ์ 2559 09:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

vancouver_sw_bib-13.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
vancouver_sw_bib-13.png มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 กุมภาพันธ์ 2559 09:10   แก้ไข: 24 กุมภาพันธ์ 2559 09:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

vancouver_sw_bib-12.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
vancouver_sw_bib-12.png มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 กุมภาพันธ์ 2559 09:10   แก้ไข: 24 กุมภาพันธ์ 2559 09:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

vancouver_sw_bib-11.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
vancouver_sw_bib-11.png มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 กุมภาพันธ์ 2559 09:10   แก้ไข: 24 กุมภาพันธ์ 2559 09:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

vancouver_sw_bib-10.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
vancouver_sw_bib-10.png มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 กุมภาพันธ์ 2559 09:10   แก้ไข: 24 กุมภาพันธ์ 2559 09:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

vancouver_sw_bib-09.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
vancouver_sw_bib-09.png มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 กุมภาพันธ์ 2559 09:10   แก้ไข: 24 กุมภาพันธ์ 2559 09:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

vancouver_sw_bib-08.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
vancouver_sw_bib-08.png มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 กุมภาพันธ์ 2559 09:09   แก้ไข: 24 กุมภาพันธ์ 2559 09:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

vancouver_sw_bib-07.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
vancouver_sw_bib-07.png มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 กุมภาพันธ์ 2559 09:09   แก้ไข: 24 กุมภาพันธ์ 2559 09:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]