นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

vancouver_sw_bib-16.png (0)

File Address:
vancouver_sw_bib-16.png more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 24 Febuary 2016 11:16   Modified: 24 Febuary 2016 11:16 [ Report Abuse ]

vancouver_sw_bib-15.png (0)

File Address:
vancouver_sw_bib-15.png more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 24 Febuary 2016 11:12   Modified: 24 Febuary 2016 11:12 [ Report Abuse ]

vancouver_sw_bib-14.png (0)

File Address:
vancouver_sw_bib-14.png more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 24 Febuary 2016 09:10   Modified: 24 Febuary 2016 09:11 [ Report Abuse ]

vancouver_sw_bib-13.png (0)

File Address:
vancouver_sw_bib-13.png more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 24 Febuary 2016 09:10   Modified: 24 Febuary 2016 09:10 [ Report Abuse ]

vancouver_sw_bib-12.png (0)

File Address:
vancouver_sw_bib-12.png more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 24 Febuary 2016 09:10   Modified: 24 Febuary 2016 09:10 [ Report Abuse ]

vancouver_sw_bib-11.png (0)

File Address:
vancouver_sw_bib-11.png more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 24 Febuary 2016 09:10   Modified: 24 Febuary 2016 09:10 [ Report Abuse ]

vancouver_sw_bib-10.png (0)

File Address:
vancouver_sw_bib-10.png more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 24 Febuary 2016 09:10   Modified: 24 Febuary 2016 09:10 [ Report Abuse ]

vancouver_sw_bib-09.png (0)

File Address:
vancouver_sw_bib-09.png more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 24 Febuary 2016 09:10   Modified: 24 Febuary 2016 09:10 [ Report Abuse ]

vancouver_sw_bib-08.png (0)

File Address:
vancouver_sw_bib-08.png more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 24 Febuary 2016 09:09   Modified: 24 Febuary 2016 09:10 [ Report Abuse ]

vancouver_sw_bib-07.png (0)

File Address:
vancouver_sw_bib-07.png more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 24 Febuary 2016 09:09   Modified: 24 Febuary 2016 09:09 [ Report Abuse ]