นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

23december2007-04.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
23 december 2007 04 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ก้าวย่าง ทางเดิน
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 ธันวาคม 2550 22:21   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

23december2007-03.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
23 december 2007 03 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ก้าวย่าง ทางเดิน
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 ธันวาคม 2550 22:20   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

23december2007-02.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
23 december 2007 02 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ก้าวย่าง ทางเดิน
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 ธันวาคม 2550 22:20   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

23december2007-01.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
23december2007 01 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ก้าวย่าง ทางเดิน
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 ธันวาคม 2550 22:19   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

22december2007-08.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Our Shangri-La 08 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): our shangri-la  นรก  ระหว่างนรกและสวรรค์  สวรรค์  โลกมนุษย์
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 ธันวาคม 2550 13:04   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

22december2007-07.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Our Shangri-La มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): our shangri-la  นรก  ระหว่างนรกและสวรรค์  สวรรค์  โลกมนุษย์
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 ธันวาคม 2550 13:04   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

22december2007-06.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Our Shangri-La มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): our shangri-la  นรก  ระหว่างนรกและสวรรค์  สวรรค์  โลกมนุษย์
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 ธันวาคม 2550 13:03   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

22december2007-05.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Our Shangri-La มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): our shangri-la  นรก  ระหว่างนรกและสวรรค์  สวรรค์  โลกมนุษย์
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 ธันวาคม 2550 13:02   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

22december2007-04.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Our Shangri-La 04 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): our shangri-la  นรก  ระหว่างนรกและสวรรค์  สวรรค์  โลกมนุษย์
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 ธันวาคม 2550 13:01   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

22december2007-03.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Our Shangri-La 03 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): our shangri-la  นรก  ระหว่างนรกและสวรรค์  สวรรค์  โลกมนุษย์
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 ธันวาคม 2550 13:00   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]