นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

dpi26072016-08.png (0)

File Address:
dpi26072016-08.png more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 29 July 2016 19:21   Modified: 29 July 2016 19:44 [ Report Abuse ]

dpi26072016-07.png (0)

File Address:
dpi26072016-07.png more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 29 July 2016 19:21   Modified: 29 July 2016 19:44 [ Report Abuse ]

dpi26072016-06.png (0)

File Address:
dpi26072016-06.png more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 29 July 2016 19:21   Modified: 29 July 2016 19:44 [ Report Abuse ]

dpi26072016-05.png (0)

File Address:
dpi26072016-05.png more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 29 July 2016 19:21   Modified: 29 July 2016 19:43 [ Report Abuse ]

dpi26072016-04.png (0)

File Address:
dpi26072016-04.png more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 29 July 2016 19:20   Modified: 29 July 2016 19:43 [ Report Abuse ]

dpi26072016-03.png (0)

File Address:
dpi26072016-03.png more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 29 July 2016 19:20   Modified: 29 July 2016 19:42 [ Report Abuse ]

dpi26072016-02.jpg (0)

File Address:
dpi26072016-02.jpg more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 29 July 2016 19:20   Modified: 29 July 2016 19:42 [ Report Abuse ]

dpi26072016-01.jpg (0)

File Address:
dpi26072016-01.jpg more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 29 July 2016 19:20   Modified: 29 July 2016 19:42 [ Report Abuse ]

504GatewayTimeout15072016.jpg (0)

File Address:
504GatewayTimeout15072016.jpg more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 26 July 2016 10:49   Modified: 26 July 2016 10:50 [ Report Abuse ]

semplot003.png (0)

File Address:
semplot003.png more »
Tag: uncategorized
By Our Shangri-La   PermaLink
created: 20 April 2016 11:32   Modified: 20 April 2016 11:33 [ Report Abuse ]