นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 16

epidata-0001.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
epidata-0001.png มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 02 ธันวาคม 2558 13:58   แก้ไข: 02 ธันวาคม 2558 14:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

zotero_online_pdf_import_10.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
zotero_online_pdf_import_10.png มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 ตุลาคม 2558 19:54   แก้ไข: 16 ตุลาคม 2558 19:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

zotero_online_pdf_import_09.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
zotero_online_pdf_import_09.png มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 ตุลาคม 2558 19:52   แก้ไข: 16 ตุลาคม 2558 19:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

zotero_online_pdf_import_08.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
zotero_online_pdf_import_08.png มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 ตุลาคม 2558 19:49   แก้ไข: 16 ตุลาคม 2558 19:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

zotero_online_pdf_import_07.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
zotero_online_pdf_import_07.png มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 ตุลาคม 2558 19:45   แก้ไข: 16 ตุลาคม 2558 19:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

zotero_online_pdf_import_05-1.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
zotero_online_pdf_import_05-1.png มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 ตุลาคม 2558 19:43   แก้ไข: 16 ตุลาคม 2558 19:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

zotero_online_pdf_import_06.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
zotero_online_pdf_import_06.png มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 ตุลาคม 2558 19:39   แก้ไข: 16 ตุลาคม 2558 19:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

zotero_online_pdf_import_05.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
zotero_online_pdf_import_05.png มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 ตุลาคม 2558 19:35   แก้ไข: 16 ตุลาคม 2558 19:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

zotero_online_pdf_import_04.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
zotero_online_pdf_import_04.png มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 ตุลาคม 2558 19:26   แก้ไข: 16 ตุลาคม 2558 19:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

zotero_online_pdf_import_03.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
zotero_online_pdf_import_03.png มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 ตุลาคม 2558 19:17   แก้ไข: 16 ตุลาคม 2558 19:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]