นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Ico64_page7
Ico64_page8
Ico64_dsc_2013
Ico64_dsc_1030
Ico64_ca4hqn85
Ico64_pra
Ico64_5-1
Ico64_6
Ico64_18280
Ico64_eternal