นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Beauty30May19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Beauty มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): beauty
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 31 พฤษภาคม 2562 00:27   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2562 00:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Belief30May19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Belief มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Belief
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 31 พฤษภาคม 2562 00:27   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2562 00:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Beyourself30May19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Beyourself มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): BeYourself
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 31 พฤษภาคม 2562 00:27   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2562 00:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Courage30May19.PNG (กลุ่ม) (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Courage มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Courage
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 31 พฤษภาคม 2562 00:24   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2562 00:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Do30May19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Do มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): do
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 31 พฤษภาคม 2562 00:24   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2562 00:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Forward30May19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Forward มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): forward
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 31 พฤษภาคม 2562 00:23   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2562 00:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Fuel30May19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Fuel มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Fuel
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 31 พฤษภาคม 2562 00:23   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2562 00:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Doubt30May19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Doubt มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Doubt
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 31 พฤษภาคม 2562 00:22   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2562 00:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Hold30May19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Hold มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Hold
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 31 พฤษภาคม 2562 00:21   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2562 00:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Home30May19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Home มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): home
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 31 พฤษภาคม 2562 00:21   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2562 00:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]