นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

Silence30Nov19.JPG (0)

File Address:
Silence more »
Tag: silence
By โอ๋-อโณ   PermaLink
created: 30 November 2019 15:50   Modified: 30 November 2019 15:50 [ Report Abuse ]

Trust30Nov19.JPG (0)

File Address:
Trust more »
Tag: trust
By โอ๋-อโณ   PermaLink
created: 30 November 2019 15:49   Modified: 30 November 2019 15:49 [ Report Abuse ]

Listening30Nov19.JPG (0)

File Address:
Listening more »
Tag: Listening
By โอ๋-อโณ   PermaLink
created: 30 November 2019 15:49   Modified: 30 November 2019 15:49 [ Report Abuse ]

Love30Nov19.JPG (0)

File Address:
Love more »
Tag: love
By โอ๋-อโณ   PermaLink
created: 30 November 2019 15:49   Modified: 30 November 2019 15:49 [ Report Abuse ]

Parent30Nov19.JPG (0)

File Address:
Parent more »
Tag: Parent
By โอ๋-อโณ   PermaLink
created: 30 November 2019 15:48   Modified: 30 November 2019 15:48 [ Report Abuse ]

Challenge30Nov19.JPG (0)

File Address:
Challenge more »
Tag: Challenge
By โอ๋-อโณ   PermaLink
created: 30 November 2019 15:48   Modified: 30 November 2019 15:48 [ Report Abuse ]

Teacher30Nov19.JPG (0)

File Address:
Teacher more »
Tag: teacher
By โอ๋-อโณ   PermaLink
created: 30 November 2019 15:47   Modified: 30 November 2019 15:48 [ Report Abuse ]

Obstacle30Nov19.JPG (0)

File Address:
Obstacle more »
Tag: Obstacle
By โอ๋-อโณ   PermaLink
created: 30 November 2019 15:47   Modified: 30 November 2019 15:47 [ Report Abuse ]

Moment30Nov19.JPG (0)

File Address:
Moment more »
Tag: moment
By โอ๋-อโณ   PermaLink
created: 30 November 2019 15:46   Modified: 30 November 2019 15:47 [ Report Abuse ]

World30Nov19.JPG (0)

File Address:
World more »
Tag: world
By โอ๋-อโณ   PermaLink
created: 30 November 2019 15:46   Modified: 30 November 2019 15:46 [ Report Abuse ]