นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

acor1.png (0)

File Address:
Acrobat Reader DC more »
Tag: Acrobat Reader DC
By โลมามาเล่า   PermaLink
created: 18 April 2021 21:15   Modified: 18 April 2021 21:15 [ Report Abuse ]

cs4.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
DownloadChromSetting มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): download  GoogleChrome  setting
โดย โลมามาเล่า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 เมษายน 2564 14:30   แก้ไข: 18 เมษายน 2564 14:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

cs3.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
DownloadChromSetting มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): download  GoogleChrome  setting
โดย โลมามาเล่า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 เมษายน 2564 14:24   แก้ไข: 18 เมษายน 2564 14:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

cs2.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
DownloadChromSetting มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): download  GoogleChrome  setting
โดย โลมามาเล่า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 เมษายน 2564 14:23   แก้ไข: 18 เมษายน 2564 14:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

cs1.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
DownloadChromSetting มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): download  GoogleChrome  setting
โดย โลมามาเล่า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 เมษายน 2564 14:21   แก้ไข: 18 เมษายน 2564 14:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ce10.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
addoncrop มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): addoncrop  YouTubeVideoDownloader
โดย โลมามาเล่า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 เมษายน 2564 08:58   แก้ไข: 18 เมษายน 2564 08:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ce9.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
addoncrop มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): addoncrop
โดย โลมามาเล่า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 เมษายน 2564 08:52   แก้ไข: 18 เมษายน 2564 08:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ce7.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
addoncrop มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): addoncrop
โดย โลมามาเล่า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 เมษายน 2564 08:40   แก้ไข: 18 เมษายน 2564 08:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ce6.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
addoncrop มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): addoncrop
โดย โลมามาเล่า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 เมษายน 2564 08:35   แก้ไข: 18 เมษายน 2564 08:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ce5.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
addoncrop มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): addoncrop
โดย โลมามาเล่า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 เมษายน 2564 08:27   แก้ไข: 18 เมษายน 2564 08:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]