นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Contents

Ico48

gives

Ico48
เจริญใครว่าสะดวก
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 214
at: 19 December 2018 13:55
Ico48

gives

Ico48
ปัญญา ปัญหา
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 201
at: 19 December 2018 13:54
Ico48

gives

Ico48
ทีมงานเข้มแข็ง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 228
at: 16 December 2018 15:23
Ico48

gives

Ico48
ความเท่าเทียมเทียม
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 319
at: 15 December 2018 10:51
Ico48

gives

Ico48
ความทุกข์ยากสร้างชีวิต
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 338
at: 15 December 2018 10:49
Ico48

gives

Ico48
วิสัยทัศน์ไม่ใช่การประดิษฐ์ถ้อยคำ ต้องทำให้ได้จริง
By Wullop Santipracha
Flowers: 3
at: 14 December 2018 11:52
Ico48

gives

Ico48
เจริญเติบโต
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 202
at: 10 December 2018 00:18
Ico48

gives

Ico48
วิสัยทัศน์ภายใน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 468
at: 07 December 2018 17:21
Ico48

gives

Ico48
อดทน พยายาม
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 357
at: 07 December 2018 17:21
Ico48

gives

Ico48
ผลเสียการโพสต์ที่ไม่ดี
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 312
at: 06 December 2018 11:19