นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Contents

Ico48

gives

Ico48
Share @ PSU 2011
in ชุมชน มอ. เมืองน่าอยู่
By คนทำGIS
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 2235
at: 11 July 2011 14:22
Ico48

gives

Ico48
Small_smile
smile=ความสุข
By nueng_IT
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 3277
at: 11 July 2011 14:21
Ico48

gives

Ico48
ความสุข ณ วันนี้
in กระจายผ่านสื่อ
By ซีซ่า ซีซ๋า
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1534
at: 11 July 2011 14:20
Ico48

gives

Ico48
ของฝากจากหาดใหญ่
in ถั่วพิสตาชิโอ้
By น่ารัก
Flowers: 2 · Comments: 4 · Read: 4771
at: 11 July 2011 14:19
Ico48

gives

Ico48
Nyan'd Cat
in Crosis
By Crosis
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 4
at: 11 July 2011 14:14
Ico48

gives

Ico48
Share @ PSU 2011
in ชุมชน มอ. เมืองน่าอยู่
By คนทำGIS
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 2235
at: 11 July 2011 14:12
Ico48

gives

Ico48
ความสุขของคนสร้างภาพ
in คนสร้างภาพ
By [C]us[T]om
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 2332
at: 11 July 2011 14:11
Ico48

gives

Ico48
ความสุขของคนสร้างภาพ
in คนสร้างภาพ
By [C]us[T]om
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 2332
at: 11 July 2011 14:10