นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Contents

Ico48

gives

Ico48
เวลามีค่าที่การจัดใช้
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 3 · Read: 193
at: 20 September 2019 16:16
Ico48

gives

Ico48
ช้อปให้ทันสมัย
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 169
at: 20 September 2019 16:16
Ico48

gives

Ico48
ใคร ๆ ก็อยากเก่ง อยากได้ดี
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 169
at: 20 September 2019 16:16
Ico48

gives

Ico48
เจริญ สะดวก แต่ไม่สบาย
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 183
at: 20 September 2019 16:15
Ico48

gives

Ico48
ใคร ๆ ก็อยากเก่ง อยากได้ดี
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 169
at: 17 September 2019 23:26
Ico48

gives

Ico48
ช้อปให้ทันสมัย
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 169
at: 16 September 2019 16:30
Ico48

gives

Ico48
เวลามีค่าที่การจัดใช้
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 3 · Read: 193
at: 15 September 2019 23:41
Ico48

gives

Ico48
คนเก่ากับคนใหม่
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 162
at: 13 September 2019 22:05
Ico48

gives

Ico48
เก่งเรียนจึงเป็นคนเก่ง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 209
at: 12 September 2019 22:36
Ico48

gives

Ico48
พลังบวก พลังลบ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 181
at: 11 September 2019 23:29
Ico48

gives

Ico48
การประชาสัมพันธ์
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 170
at: 10 September 2019 14:10