นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Contents

Ico48

gives

Ico48
ทางทำให้ก้าวสู่ความสำเร็จ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 152
at: 29 September 2019 21:54
Ico48

gives

Ico48
มืออาชีพ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 2 · Read: 201
at: 26 September 2019 19:42
Ico48

gives

Ico48
ประเมินให้กำลังใจให้เจริญ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 204
at: 26 September 2019 19:42
Ico48

gives

Ico48
หลักการทำงานดีมีสุข
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 160
at: 26 September 2019 19:41
Ico48

gives

Ico48
เคล็ด (ไม่) ลับช่วยแยกสารด้วยวิธี HPLC # 1
in science-equipment
By DaDa
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 261
at: 22 September 2019 13:06
Ico48

gives

Ico48
เจริญ สะดวก แต่ไม่สบาย
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 178
at: 20 September 2019 19:34
Ico48

gives

Ico48
การประชาสัมพันธ์
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 166
at: 20 September 2019 16:18
Ico48

gives

Ico48
พลังบวก พลังลบ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 179
at: 20 September 2019 16:17
Ico48

gives

Ico48
เก่งเรียนจึงเป็นคนเก่ง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 203
at: 20 September 2019 16:17
Ico48

gives

Ico48
คนเก่ากับคนใหม่
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 157
at: 20 September 2019 16:17
Ico48

gives

Ico48
เวลามีค่าที่การจัดใช้
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 3 · Read: 191
at: 20 September 2019 16:16
Ico48

gives

Ico48
ช้อปให้ทันสมัย
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 168
at: 20 September 2019 16:16
Ico48

gives

Ico48
ใคร ๆ ก็อยากเก่ง อยากได้ดี
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 168
at: 20 September 2019 16:16