นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Contents

Ico48

gives

Ico48
LibreOffice: ปรับแต่งก่อนใช้งาน
in Opensource
By panyarak
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 5540
at: 06 July 2011 12:02
Ico48

gives

Ico48
LibreOffice: ปรับแต่งก่อนใช้งาน
in Opensource
By panyarak
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 5540
at: 06 July 2011 10:11
Ico48

gives

Ico48
LibreOffice: ปรับแต่งก่อนใช้งาน
in Opensource
By panyarak
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 5540
at: 05 July 2011 23:35
Ico48

gives

Ico48
LibreOffice: ปรับแต่งก่อนใช้งาน
in Opensource
By panyarak
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 5540
at: 05 July 2011 19:55
Ico48

gives

Ico48
ทำไม Share ตัวใหม่ๆ นี่ จึงใช้ปุ่ม "ค้นหา" ไม่ได้ครับ ???
By panyarak
Flowers: 1
at: 05 July 2011 19:36
Ico48

gives

Ico48
LibreOffice: ปรับแต่งก่อนใช้งาน
in Opensource
By panyarak
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 5540
at: 05 July 2011 19:28
Ico48

gives

Ico48
อ่าน อ่าน อ่าน และอ่าน
By panyarak
Flowers: 1
at: 05 July 2011 19:27