นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Contents

Ico48

gives

Ico48
การทำงาน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 201
at: 18 October 2019 00:59
Ico48

gives

Ico48
เถ้าแก่
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 168
at: 15 October 2019 23:56
Ico48

gives

Ico48
การยกย่องให้ได้ดี
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 166
at: 15 October 2019 23:55
Ico48

gives

Ico48
ใช้ความสามารถให้ได้ดี
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 179
at: 15 October 2019 23:55
Ico48

gives

Ico48
วิกฤตการศึกษาและโอกาส
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 215
at: 15 October 2019 23:55
Ico48

gives

Ico48
ของดีของไทย
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 180
at: 15 October 2019 23:55
Ico48

gives

Ico48
ใช้ชีวิตดีมีหลายเส้นทาง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 157
at: 13 October 2019 10:13
Ico48

gives

Ico48
ความพยายามสะสม
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 162
at: 13 October 2019 10:12
Ico48

gives

Ico48
Adaptability
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 212
at: 13 October 2019 10:11
Ico48

gives

Ico48
ประเมินค่าตนเอง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 172
at: 13 October 2019 10:11
Ico48

gives

Ico48
เถ้าแก่
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 168
at: 13 October 2019 10:10
Ico48

gives

Ico48
การยกย่องให้ได้ดี
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 166
at: 13 October 2019 10:10
Ico48

gives

Ico48
ใช้ความสามารถให้ได้ดี
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 179
at: 13 October 2019 10:10
Ico48

gives

Ico48
วิกฤตการศึกษาและโอกาส
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 215
at: 13 October 2019 10:10