นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Contents

Ico48

gives

Ico48
OpenSSH Client บน Window 10
in สาระไอที
By LookTao
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 411
at: 30 December 2019 13:17
Ico48

gives

Ico48
OpenSSH Server บน Window Server 2019
in สาระไอที
By LookTao
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 466
at: 30 December 2019 13:17
Ico48

gives

Ico48
ดีที่ชัดต้องวัดได้
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 2 · Read: 476
at: 29 December 2019 15:46
Ico48

gives

Ico48
ปัญญา ปัญหา
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 4 · Read: 500
at: 29 December 2019 15:45
Ico48

gives

Ico48
ปีใหม่ต้องให้เจริญ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 2 · Read: 582
at: 27 December 2019 15:50
Ico48

gives

Ico48
เบื่อให้ได้ดี
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 2 · Read: 404
at: 27 December 2019 00:22
Ico48

gives

Ico48
หัวหน้า
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 3 · Read: 605
at: 27 December 2019 00:21
Ico48

gives

Ico48
ทำให้พอดีแบบจิ้กซอ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 4 · Read: 464
at: 27 December 2019 00:21
Ico48

gives

Ico48
ลงทุน ลงแรงทำให้ดูดี
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 5 · Read: 430
at: 27 December 2019 00:20
Ico48

gives

Ico48
ใครให้เกียรติใคร
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 5 · Read: 462
at: 21 December 2019 20:13
Ico48

gives

Ico48
ค่าคนอยู่ที่การใช้ การให้
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 4 · Read: 462
at: 20 December 2019 16:17
Ico48

gives

Ico48
พัฒนาจากทีมงาน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 3 · Read: 440
at: 20 December 2019 16:17
Ico48

gives

Ico48
ค่าวิชา ค่าสินค้า
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 4 · Read: 669
at: 18 December 2019 15:50