นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Contents

Ico48

gives

Ico48
ฮึด ให้ได้ตามที่ตั้งใจ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 5 · Read: 522
at: 22 January 2020 22:10
Ico48

gives

Ico48
ปัญหาของความรู้ 1
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 3 · Read: 488
at: 16 January 2020 23:29
Ico48

gives

Ico48
บริหารงานแบบสร้างทีมกีฬา
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 5 · Read: 580
at: 14 January 2020 01:03
Ico48

gives

Ico48
ปรับเปลี่ยน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 4 · Read: 435
at: 14 January 2020 01:01
Ico48

gives

Ico48
หน้าที่พลเมือง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 4 · Read: 477
at: 14 January 2020 01:00
Ico48

gives

Ico48
สอนตัวเอง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 3 · Read: 466
at: 14 January 2020 01:00
Ico48

gives

Ico48
ค่าคนเก่ง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 3 · Read: 466
at: 14 January 2020 00:59
Ico48

gives

Ico48
ทำสงครามหรือป้องกัน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 3 · Read: 490
at: 14 January 2020 00:59
Ico48

gives

Ico48
เรียนรู้ต้องเรียนให้รู้
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 6 · Read: 423
at: 14 January 2020 00:58
Ico48

gives

Ico48
ชีวิตดีต้องมีพัก(และ)ผ่อน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 3 · Read: 611
at: 31 December 2019 16:49