นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Contents

Ico48

gives

Ico48
Goal and milestone
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 157
at: 06 November 2019 23:40
Ico48

gives

Ico48
University is a world of learning
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 169
at: 06 November 2019 23:37
Ico48

gives

Ico48
แข็งแรงเข้าไว้
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 163
at: 02 November 2019 16:28
Ico48

gives

Ico48
ทำดีให้มีค่า
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 157
at: 02 November 2019 16:28
Ico48

gives

Ico48
อยากได้ดีต้อง Stay hungry
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 213
at: 31 October 2019 17:14
Ico48

gives

Ico48
เพิ่มค่าการทำงาน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 200
at: 30 October 2019 23:49
Ico48

gives

Ico48
คนได้ดีมีค่าที่ความเจริญ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 200
at: 30 October 2019 23:49
Ico48

gives

Ico48
ขยะ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 224
at: 30 October 2019 23:48
Ico48

gives

Ico48
ประกันคุณภาพการนัดหมาย
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 221
at: 30 October 2019 23:48
Ico48

gives

Ico48
ของดีของไทย
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 183
at: 30 October 2019 21:09
Ico48

gives

Ico48
ฟองสบู่
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 15 · Read: 248
at: 30 October 2019 21:09
Ico48

gives

Ico48
การทำงาน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 211
at: 30 October 2019 21:09
Ico48

gives

Ico48
การศึกษาให้เกิดค่า
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 215
at: 30 October 2019 21:08
Ico48

gives

Ico48
Team leading
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 179
at: 30 October 2019 21:08
Ico48

gives

Ico48
๔๔ ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 184
at: 30 October 2019 21:07