นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Contents

Ico48

gives

Ico48
อยากใช้ได้ต้องหมั่นฝึก
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 3 · Read: 585
at: 08 Febuary 2020 09:49
Ico48

gives

Ico48
ทำงานให้ได้ดี
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 3 · Read: 396
at: 08 Febuary 2020 09:48
Ico48

gives

Ico48
ค่าคนมหาวิทยาลัย
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 3 · Read: 393
at: 08 Febuary 2020 09:48
Ico48

gives

Ico48
การทำให้ได้ผล
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 2 · Read: 285
at: 08 Febuary 2020 09:48
Ico48

gives

Ico48
เรียนแบบผู้นำ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 4 · Read: 339
at: 08 Febuary 2020 09:48
Ico48

gives

Ico48
ละครกับชีวิตจริง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 5 · Read: 388
at: 08 Febuary 2020 09:46
Ico48

gives

Ico48
System thinking and Learning objective
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 3 · Read: 360
at: 08 Febuary 2020 09:46
Ico48

gives

Ico48
การทำงานยุคเอไอ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 3 · Read: 446
at: 08 Febuary 2020 09:46
Ico48

gives

Ico48
ติชมตนเอง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 2 · Read: 326
at: 08 Febuary 2020 09:46
Ico48

gives

Ico48
ฮึด ให้ได้ตามที่ตั้งใจ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 5 · Read: 477
at: 22 January 2020 22:10