นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Contents

Ico48

gives

Ico48
ได้ยินกับการฟัง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 254
at: 21 July 2020 07:11
Ico48

gives

Ico48
การสร้างค่าให้ตนเอง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 216
at: 21 July 2020 07:11
Ico48

gives

Ico48
ฝันให้ใหญ่หมายถึง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 248
at: 21 July 2020 07:10
Ico48

gives

Ico48
คิดถึงเรา คิดถึงแต่ดี
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 149
at: 21 July 2020 07:10
Ico48

gives

Ico48
ได้ดีที่ทำหน้าที่
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 353
at: 28 May 2020 22:21
Ico48

gives

Ico48
ดี
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 379
at: 28 May 2020 22:21
Ico48

gives

Ico48
คนได้ดีต้องขยันเป็น
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 373
at: 28 May 2020 22:20
Ico48

gives

Ico48
ทำแผนกลยุทธ์
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 378
at: 28 May 2020 22:19
Ico48

gives

Ico48
การทำให้อยู่ดีมีสุข
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 365
at: 28 May 2020 22:18
Ico48

gives

Ico48
เรียนให้ได้ดีต้องทำเอง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 2 · Read: 416
at: 28 May 2020 22:18