นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Contents

Ico48

gives

Ico48
เรียนให้รู้ต้องทำเอง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 34
at: 24 April 2019 17:54
Ico48

gives

Ico48
จากธรรมชาติ สู่ cultured food
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 42
at: 22 April 2019 16:00
Ico48

gives

Ico48
เตรียมลูกไปโรงเรียน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 44
at: 21 April 2019 22:59
Ico48

gives

Ico48
พลังบวก พลังลบ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 46
at: 20 April 2019 18:02
Ico48

gives

Ico48
เกียรตินั้นใครให้
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 56
at: 18 April 2019 16:20
Ico48

gives

Ico48
พลัง หรือ ภาระ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 52
at: 16 April 2019 10:25
Ico48

gives

Ico48
เติบโต อย่าให้โตเติบ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 54
at: 14 April 2019 11:31
Ico48

gives

Ico48
ปลายเปิด ปลายปิด
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 61
at: 11 April 2019 23:02