นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Contents

Ico48

gives

Ico48
ปัญหาของความรู้ 1
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 86
at: 16 January 2020 23:29
Ico48

gives

Ico48
บริหารงานแบบสร้างทีมกีฬา
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 3 · Read: 172
at: 14 January 2020 01:03
Ico48

gives

Ico48
ปรับเปลี่ยน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 178
at: 14 January 2020 01:01
Ico48

gives

Ico48
หน้าที่พลเมือง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 163
at: 14 January 2020 01:00
Ico48

gives

Ico48
สอนตัวเอง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 167
at: 14 January 2020 01:00
Ico48

gives

Ico48
ค่าคนเก่ง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 172
at: 14 January 2020 00:59
Ico48

gives

Ico48
ทำสงครามหรือป้องกัน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 171
at: 14 January 2020 00:59
Ico48

gives

Ico48
เรียนรู้ต้องเรียนให้รู้
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 3 · Read: 109
at: 14 January 2020 00:58
Ico48

gives

Ico48
ชีวิตดีต้องมีพัก(และ)ผ่อน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 191
at: 31 December 2019 16:49