นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Contents

Ico48

gives

Ico48
ปัญญากับปัญหา
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 37
at: 15 August 2019 13:19
Ico48

gives

Ico48
ได้ดีที่เป็นตัวบวก
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 40
at: 13 August 2019 17:52
Ico48

gives

Ico48
แก้ความเบื่อหน่าย
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 37
at: 13 August 2019 17:52
Ico48

gives

Ico48
บริหารเวลา บริหารค่าคน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 31
at: 13 August 2019 17:51
Ico48

gives

Ico48
หน้าที่ชีวิตคน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 46
at: 09 August 2019 00:01