นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Contents

Ico48

gives

Ico48
สังคมนิยม
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 25
at: 20 Febuary 2019 22:00
Ico48

gives

Ico48
ผลดีดูที่การพัฒนา
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 41
at: 18 Febuary 2019 17:11
Ico48

gives

Ico48
บุญ บาป กับการทำงาน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 44
at: 17 Febuary 2019 10:54
Ico48

gives

Ico48
ได้ดีที่ควบคุมตนเอง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 68
at: 15 Febuary 2019 17:22
Ico48

gives

Ico48
ตามหา: ราชวิถีเวิร์ด
in ซอฟต์แวร์
By Smarn
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1169
at: 13 Febuary 2019 17:38
Ico48

gives

Ico48
Windows: การติดตั้งบน SSD
in ซอฟต์แวร์
By Smarn
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 77
at: 13 Febuary 2019 17:31
Ico48

gives

Ico48
ลำบากก่อนจึงเจริญ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 103
at: 12 Febuary 2019 18:16
Ico48

gives

Ico48
PM2.5 ติดตามสภาวะได้ที่นี่
in Google Earth
By Smarn
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 133
at: 11 Febuary 2019 18:13
Ico48

gives

Ico48
ความรู้กับความสำคัญ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 95
at: 11 Febuary 2019 18:07
Ico48

gives

Ico48
ทำไมแชร์วงนี้เงียบเหงาจัง...ครับ
By Smarn
Flowers: 2
at: 10 Febuary 2019 12:30
Ico48

gives

Ico48
งานน้อยใครว่าดี?
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 107
at: 10 Febuary 2019 12:29